4e jaargang nummer 1

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Copy of cover nr.1 2000.jpg (18690 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
januari 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Europees afvalverkeer kan vrijer

Afval dat bestemd is om nuttig te worden toegepast mag in Europa vrij worden verhandeld. Voor afvalstoffen die op weg zijn naar een verbrandingsinstallatie geldt deze vrijheid niet. Vooral wanneer de afvalverbrandingsinstallaties in Europa moeten voldoen aan geharmoniseerde emissievoorwaarden, is er weinig aanleiding meer om beperkingen in stand te houden.. Het wordt tijd dat de liberale gedachte een stap verder zet.

Aantal Europese aanbestedingen onder de maat

Nederland schiet ernstig tekort als het gaat om het aantal Europese aanbestedingen. Van het potentieel van 51 miljard aan overheidsopdrachten, wordt slechts 6,7 miljard Europees aanbesteed. Verwacht wordt dat er bij het inzamelen van huisvuil een besparing mogelijk is van 15 tot 20 procent als gemeenten dit Europees zouden aanbesteden.

Hoe betrouwbaar is de afvalmarkt?

Is de afvalmarkt vergelijkbaar met een huishouden? Het ene gezin kiest voor gemak, service en zekerheid en betaalt daar iets meer voor. Het andere gezin doet juist veel moeite om de laagste prijs te vinden en hecht minder aan constante kwaliteit en service. Betrouwbaarheid versus prijs is een keuze die ook in de afvalmarkt wordt gemaakt.

 

thema: Afval & Energie

In dit nummer staat de energiewaarde van afval centraal. Het Nederlandse klimaatbeleid stuurt aan op een forse afname van onze broeikasgassen. Daarom zijn steeds meer nieuwe technieken in ontwikkeling om duurzame energie te realiseren. Afval speelt in dit proces een onmisbare rol. Zo opende TNO een proefinstallatie waarmee olie uit biomassa wordt gedestilleerd. Via het ingenieuze HTU-proces kan een organische massa voor de helft worden omgezet in biocrude, een soort aardolie. Ook het vergisten van afval is in opmars. De VAGRON doet er in Groningen goede ervaringen mee op en zegt meer elektriciteit te produceren dan een gemiddelde AVI. Geprikkeld door de concurrerende ontwikkelingen is ook de verbrandingssector druk doende haar installaties te optimaliseren. Uitbreiding van het aantal AVI's is niet meer aan de orde; tenminste dat vindt de overheid. Ten onrechte, vindt de sector, want er is veel meer rendement te halen uit de bestaande roosteroven, die bovendien zijn succes als techniek heeft bewezen. Hoge Rendements AVI's bijvoorbeeld schijnen in staat om de energieproductie behoorlijk op te voeren.
Verder ruim aandacht voor de vakbeurs Afval & Energie. De beurs vindt plaats van 1 tot en met 3 februari in Maastricht. Afval! presenteert u de beurscatalogus met een levendige verhandeling van de beursdeelnemers en een overzichtelijke plattegrond.

Thermische afvalverwerking in de 21e eeuw…
nieuwe uitdagingen

Bij de start van de eenentwintigste eeuw staat de Nederlandse afvalverwerkingssector voor de uitdaging om een aantal innovaties tot stand te brengen. Een deel van het brandbaar afval zal moeten worden verbrand via processen die op de afvalstroom zijn afgestemd. De technologie daarvoor is echter nog niet helemaal uitontwikkeld.

Olie uit biomassa techniek van de toekomst

Onlangs opende minister Jorritsma van Economische zaken een proefinstallatie waarmee uit biomassa olie kan worden gemaakt. De olie lijkt sterk op aardolie, en dat opent tal van perspectieven. TNO en de andere initiatiefnemers zijn hoopvol voor de toekomst. Organische restproducten en afval zullen zeker tot 2010 hiervoor een belangrijke grondstofbron worden.

Elektrisch rendement afvalverbranding kan veel hoger

Het energieverbruik in Nederland zal in 2020 voor 10 procent geleverd moeten worden door duurzame bronnen; de helft hiervan dient voort te komen uit afval en biomassa. Het beleid is echter nu gericht om afvalstoffen die niet uitsluitend in een AVI hoeven te worden verbrand, zoveel mogelijk te verwerken in installaties met een hogere energie-opbrengst. Met de keuze van de overheid om AVI's niet mee te nemen als "toekomst technologie" voor energie uit afval, wordt een groot aanwezig potentieel uitgesloten, vindt de heer Sierhuis van GDA. Andere technieken hebben nog niet bewezen beter te zijn. Bovendien biedt een nieuwe generatie hoge rendement AVI's voldoende mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen.

Dankzij VAGRON optimale benutting AVI-capaciteit

Per jaar wordt circa twee miljoen ton meer brandbaar afval geproduceerd dan er kan worden verwerkt in AVI's. Uitbreiding van de verbrandingscapaciteit mag van de overheid voorlopig niet. Wel is het de bedoeling dat voor de verwerking van hoogcalorische afvalstromen nieuwe technologieŽn worden ontwikkeld. De Grontmij vindt de combinatie van scheiden en vergisten daarvoor de techniek met de meeste kansen en heeft onlangs de eerste installatie in gebruik genomen.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Nieuws uit de markt

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV