4e jaargang nummer 2

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

cover nr.2.jpg (60622 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
februari 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Stortplaats AVM ter discussie

De Afvalinrichting Merwedehaven (AVM) veroorzaakt overlast voor de omgeving. De stortplaats kwam vorig jaar al prominent in het nieuws toen inwoners van het naburige Sliedrecht klaagden over stank en ongezonde lucht. Inmiddels stapelen de onderzoeken zich op, maar is een oplossing nog niet in zicht. Tweede Kamerlid Hindriks (PvdA) vindt dat het vertrouwen van burgers in het bestuur in het geding is.

Volumieke problematiek

Eind 1999 hebben de Ministeries van VROM en FinanciŽn een uitvoeringsregeling bij de Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM) opgesteld. Hierin wordt de berekeningsmethode voor de volumieke massa van een container vastgelegd. Doordat de methode uitgaat van een volledig gevulde container, kunnen er in de praktijk onwerkbare situaties ontstaan. Helaas is er geen overleg met het bedrijfsleven gevoerd.

Afvalverwijdering volgens de nieuwe Wet milieubeheer

De ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in de afvalbranche hebben voorgedaan zijn talrijk en hebben even zovele wetten of regelingen met zich meegebracht. Hieraan evenredig groeide de behoefte aan duidelijke sturing en onderlinge samenhang. Dat is dan ook het doel van een voorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer, dat momenteel in behandeling is in de Tweede Kamer. Tijd dus om een aantal opvallende wijzigingen op een rij te zetten. Eťn ding is zeker: de Rijksoverheid krijgt meer in de melk te brokkelen.

Touwtrekken om radio-actief materiaal

Het is al de "Zaak van Van Helvert" gaan heten: het conflict tussen het ministerie van VROM en de Rotterdamse Metaalmaatschappij v/h Joh. K. van Helvert & Zonen. Onderwerp van de strijd: radio-actief besmet materiaal. Onbedoeld in bezit gekregen natuurlijk. Maar hoe kom je er weer van af en wie betaalt de kosten daarvan?

Afvalkennis als ontwikkelingshulp

Bij ontwikkelingssamenwerking denken we traditioneel aan voedselhulp, medische steun, toegang tot schoon drinkwater. Minder traditioneel, maar niet minder belangrijk, is voor de Derde Wereld een gedegen afvalmanagement. Gelukkig is de aandacht hiervoor in de ontwikkelde landen groeiende en de bereidheid bij donoren daar geld in te steken eveneens. Bureau WASTE coŲrdineert verschillende afvalprojecten in het Zuiden en legt de nadruk op de zelfstandigheid van het locale kleinbedrijf.

Limburgse Afvaldag in teken van betrouwbaarheid

"Betrouwbare afvalverwijdering, tegen welke prijs?". Dat was het thema van de zevende Limburgse Afvaldag, 2 februari in Maastricht. De organisatie was in handen van Afvalverwijdering Limburg (AVL). Het is vooral de overheid die er van langs krijgt. Over halfslachtige privatisering en dubbele petten.

Gronings gft wordt testcase

Gescheiden inzamelen van gft: toekomst of teloorgang? Het zou een toepasselijke titel geweest zijn voor het landelijke gft-congres, 16 december in het Nijmeegse Triavium. De discussie over nut en onnut van de biobak is hevig opgelaaid door het besluit van Groningen om er in een groot deel van de stad een punt achter te zetten. Verantwoordelijk wethouder Paas was een van de hoofdsprekers op het congres en pareerde de meeste kritiek als koudwatervrees.

Vaste rubrieken

Berichten

Nieuws uit de markt

Agenda

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV