4e jaargang nummer 3

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

cover 3 web.jpg (60996 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
april 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Arbeidsinspectie gaat acties intensiveren

In april gaat de arbeidsinspectie controles houden naar de staat van kraakperswagens in de afvalbranche. Reden is de teleurstellende resultaten van een controle driekwart jaar geleden. Bovendien heeft de bestuursrechter onlangs een aantal klachten tegen de P90-norm ongegrond verklaard. Vanaf nu zal daarom ook de P90 gehandhaafd gaan worden. Na de zomer volgt een ronde waarbij de afvalbedrijven zelf worden gecontroleerd of zij systematisch met arbozorg bezig zijn.

De zee als concurrent

Scheepsafval blijft de Europese gemoederen bezighouden. Havenontvangstinstallaties lijken slechts een deel van de oplossing te kunnen bieden. Schepen worden hier volgens de wettelijke bepalingen gereinigd. Maar dat neemt niet weg dat het voor hen nog steeds simpeler, sneller en goedkoper is om hun afval op zee te lozen. Om opslag en verwerking aan de wal te stimuleren is een nieuwe Europese richtlijn in voorbereiding. In Rotterdam werd onlangs over deze richtlijn gecongresseerd.

Provinciegrenzen onbrandbaar afval voorlopig nog dicht

Volgens een recent rapport van het AOO zijn de nazorgproblemen bij stortplaatsen minder groot dan gedacht. Een meevaller voor de afvalsector, zo stelt de vereniging Transport & Logistiek. Want dan kunnen de provinciegrenzen voor onbrandbaarafval komen te vervallen.

Vuile poetsdoeken

Dit keer staat niet een rechterlijke uitspraak centraal in deze rubriek, maar een rechtsvraag. Een vraag die direct uit de praktijk afkomstig is, en die wellicht wel naar de rechter moet. Hoe een ogenschijnlijk simpele poetsdoek kan leiden tot vergaande juridische betogen.

thema: Kunststof 

Kunststof, de Nederlandse samenleving kan niet functioneren zonder. Maar in de afvalfase vormt het een probleem. Tenminste, dat is maar hoe je er tegenaan kijkt. Als je het uitgestippelde beleid volgt dan wordt veel te weinig kunststof hergebruikt. Maar daar tegenover staan alternatieven die hunkeren naar de 'grondstof' kunststofafval. Een speciaal nummer over kunststof dus, of over het verschil tussen beleid, onderzoek en de praktijk.

Reductie kunststofverpakkingen race tegen de klok

De Nederlandse verpakkingsberg lijkt maar niet te willen slinken. De resultaten van het Convenant Verpakkingen II zijn teleurstellend. Grootste zorgenkind is kunststof. Om de afgesproken doelstellingen voor 2001 alsnog te halen is een afvalreductie met bijna 30 procent nodig. Het lijkt onbegonnen werk, maar overheid en bedrijfsleven blijven eensgezind en optimistisch

Het recycle-optimum van kunststofverpakkingen

Als 15 procent van het kunststofverpakkingsafval wordt gerecycled, is de optimale verhouding tussen kosten en milieuwinst bereikt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Europese kunststofindustrie heeft laten uitvoeren. Ter vergelijking: de Nederlandse doelstelling voor kunststofrecycling is 27 procent.

Wie wil de energiekorrel?

Afval is als de kat met zeven levens. De toepassingsmogelijkheden lijken onuitputtelijk. Een daarvan is het gebruik van afval als bron van energie. De afvalverwerkers zijn druk doende ook op andere manieren de energiewaarde van afval naar een hoger plan te tillen. Via zogenaamde energiekorrels of secundaire brandbare fracties maakt men een product dat gebruikt kan worden door onder meer cementovens en energiecentrales. Vooral de toepassing in energiecentrales is vanuit milieuoogpunt interessant en vanuit financieel en energieoogpunt profijtelijk. De centrales staan echter nog niet juichend in een rij. Wel worden, her en der, voorzichtig de eerste stappen gezet.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Nieuws uit de markt

Agenda

Reststoffenbulletin


Uitgeverij Noordhoek BV