4e jaargang nummer 4

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover nr.4.jpg (61719 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
mei 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Personeelstekort bij reinigingsdiensten niet nijpend

De Utrechtse Reinigings- en Havendienst gebruikte in november vorig jaar een nieuwe manier om medewerkers te werven. Op de zijkant van haar vuilniswagens spoorden enorme posters 'opgeruimde duizendpoten' aan te solliciteren. De actie haalde zelfs de landelijke pers. Behaalde ze ook de gewenste resultaten? En: hoe komen andere ophaaldiensten aan hun reinigingspersoneel?

Benchmarking Limburgse afvalinzameling succesvol

Benchmarking is in, ook in de afvalbranche. Bedrijven maken steeds vaker een vergelijking van hun eigen prestaties met die van collega's of concurrenten om zo hun resultaten te verbeteren. Ook overheden raken meer en meer geļnteresseerd in de populaire managementmethode. De NVRD heeft een benchmarking-project opgezet, waaraan momenteel 120 gemeenten deelnemen. De provincie Limburg heeft een eigen systeem. Alle Limburgse gemeenten doen daaraan mee. Andere provincies en ook gemeenten in de rest van het land volgen de ontwikkelingen in Limburg met veel belangstelling.

Afvalmanagement in India... een kwestie van geduld

Het afval wordt los op straat gedeponeerd, opgehaald met handkar of fietsriksja en naar depots gebracht die meestal vrij toegankelijk zijn. Ziekenhuisafval gaat mee met de grote hoop, en storten gebeurt ongecontroleerd. Dat is de praktijk in Kanpur, een van de twee Indiase steden, waar in samenwerking met Nederland afvalmanagement van de grond gaat komen. Jan den Ouden is vanuit adviesbureau Arcadis betrokken bij het project. Hij doet verslag van een schrijnende werkelijkheid die in lange etappes verbeterd moet worden.

De eerste opmaten voor een vrije Europese markt

Er moet veel gebeuren voordat de Europese markt in 2005 open kan gaan. Met de bestaande leden van de Unie is dat al een flinke klus. Nu er ook nog nieuwe leden bijkomen wordt het probleem nog groter. Toch zit er beweging in de verbetering en vooral de implementatie van de Europese regelgeving. Dit bleek tijdens een congres dat SBO over dit onderwerp had georganiseerd. Of 2005 ook wordt gehaald blijft echter nog de vraag.

Certiva past sorteernorm niet aan

Het bestuur van de Stichting Certiva heeft besloten de norm voor het sorteren van bouw- en sloopafval niet aan te passen aan de nieuwe regeling niet-herbruikbaar, niet-brandbaar bouw- en sloopafval. De markt blijkt er geen behoefte aan te hebben. Nog enkele maanden geleden werd verwacht dat deze norm wel zou worden aangepast. Bovendien was het de bedoeling om het op de langere termijn om te zetten in een systeem voor productcertificatie.

Minder afval langs wegen in Overijssel

De laatste jaren treffen wegbeheerders steeds meer illegale afvalstort en zwerfvuil aan langs de Nederlandse wegen. Om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem is het landelijk project 'afval langs wegen' opgezet. In Overijssel is door Rijkswaterstaat en de Provincie eind 1997 een proefproject gestart. Langs alle rijkswegen en provinciale wegen in Overijssel werd een jaar lang al het afval geregistreerd. Bureau Groeneweg ontwikkelde de registratiemethodiek, onderzocht mogelijke oorzaken en selecteerde maatregelen om de hoeveelheid afval terug te dringen. Hans Kostense geeft een inkijkje in het rapport dat op 12 mei verschijnt.

thema: Bouw- en sloopafval 

Puinrecyclers wachten op handhaving

Vanaf 1 juli moet het Bouwstoffenbesluit volledig in werking treden. Geen aanloopbeleid meer, niet meer wachten met de handhaving, gewoon voldoen aan de nieuwe eisen. Dat is de wens van de recyclers van bouw- en sloopafval die voor het merendeel de afgelopen maanden gecertificeerd zijn. Zekerheid of het zo snel en volledig zal gaan lukken, is er echter niet.

Leidraad Bouwstoffen in aantocht

Dezer dagen rolt de Leidraad Bouwstoffen van de persen: een uitgebreid informatiesysteem dat moet bijdragen aan een welbewuste keuze voor of tegen het gebruik van een materiaalsoort in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat, om precies te zijn de Dienst Weg- en Waterbouw (DWW-RWS). Maar deze houdt het document voorlopig binnenshuis.

Kalkzandsteen is geen gips

Verscheidene aannemers betalen veel te hoge tarieven voor de afvoer van kalkzandsteenpuin. Sommige afvalinzamelaars en puinbrekers beschouwen kalkzandsteenpuin namelijk niet meer als schoon, herbruikbaar afval. Volgens Henk Schuur van het Research Centrum Kalkzandsteen (RCK) is dit onterechte en ligt de oorzaak vooral in angst voor de consequenties van het Bouwstoffenbesluit.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Agenda

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV