4e jaargang nummer 7

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover0701.jpg (12125 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
september 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Variabel tarief verlaagt lasten huishoudens aanzienlijk
Huishoudens in gemeenten met tariefsdifferentiatie zijn tot twintig procent goedkoper uit. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Afval Overleg Orgaan (AOO) over de gemeentelijke afvalstoffenheffingen. Het AOO waarschuwt wel dat het succes van diftar niet alleen op basis van deze cijfers te bepalen is. Toch lijkt de trend gezet.

Duurzaam bouwen met 'Delftse' Ladder
Een van de belangrijkste instrumenten om duurzaamheid meetbaar te maken, is de Levenscyclusanalyse, de LCA methode. Ook in de bouw is deze methode zeer bruikbaar en een welkome aanvulling op de enigszins verouderde en inflexibele Ladder van Lansink.

Nieuwe verhoging van de WBM-heffing?
De geruchten over een extra verhoging van de afvalstoffenheffing van de Wet Belasting op Milieugrondslag (WBM) nemen toe. Na de forse verhoging van dit jaar zou er voor 2001 opnieuw een stijging met 25 gulden op stapel staan. De financiŽle en milieudoelstellingen van de WBM zijn echter al gerealiseerd. Een extra verhoging is dus onnodig. Het geeft de afvalsector de indruk dat zij alleen gebruikt wordt als melkkoe. En daarvoor leent de sector zich niet graag!

Storten neemt sinds jaren weer toe
In 1999 is voor het eerst meer gestort dan het jaar daarvoor. Ook de hoeveelheid afval die is verbrand steeg. De AVI's draaien voor het merendeel op maximale sterkte. De toename van de hoeveelheid restafval lijkt niet meer te stuiten of anders gezegd: preventie en hergebruik hebben hun plafond bereikt.

Ondergronds is 'in'
De vraag naar ondergrondse inzamelsystemen neemt bijna explosief toe. Ruim een jaar geleden bracht de redactie van Afval! een overzicht van de containersystemen die onder de grond geplaatst konden worden. Tot op de dag van vandaag vragen lezers dit overzicht op of informeren naar nieuwe ontwikkelingen. Tijd dus voor een up-date. En er bleek behoorlijk wat te zijn veranderd.

 

thema: gevaarlijk afval

Hoe veilig is de afvalsector?
Op 13 juni veroordeelde de rechter AVR Bedrijven voor een meervoudige overtreding van de milieuvergunning. Hij deed dat in niet mis te verstane termen en achtte "de bedrijfsvoering uit milieuhygiŽnisch oogpunt onthutsend". Hoe veilig is de afvalsector eigenlijk? Tijd voor een rondgang.

Onnodige milieubelasting in MKB chemie
De chemische industrie staat al jarenlang in het middelpunt van de belangstelling wanneer het gaat over milieuzaken. Maar nog steeds blijkt een deel van het midden- en kleinbedrijf een aanzienlijke reductie van de milieubelasting te kunnen realiseren. Dat roept vragen op over de eigen verantwoordelijk van de bedrijven, maar ook over de effectiviteit van de benadering van deze bedrijven door met name gemeenten.

Vaste rubrieken

Berichten

Agenda

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV