4e jaargang nummer 8

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover nr.8 klein.jpg (69749 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
oktober 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


PAGO: nieuwe gezondheidstest levert maatwerk
Sinds 1 januari 1998 handhaaft de arbeidsinspectie de P90 norm. In de afvalwereld wordt de norm als veel te star ervaren, terwijl de tests die moeten bepalen of je aan die norm voldoet juist weer te willekeurig zijn. Afwijken van P90 mag van de arbeidsinspectie mits die afwijking onderbouwd wordt door gedegen gezondheidsonderzoek. Werkgevers in de reinigingsbranche hebben daarom een richtlijn voor een functiegerichte PAGO (Periodiek ArbeidGezondheidkundig Onderzoek) laten ontwikkelen. Over een jaar kan deze periodieke keuring voor de branche van start gaan.

Kalimijnen naar Luxemburg
Nederlandse afvalstoffen vullen voormalige kalimijnen in Duitsland. Het Europese Hof moet uitmaken of het hier verwijdering of nuttige toepassing betreft.

Elektrisch rendement AVI's kan hoger
In Nederland zorgen elf afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) voor de verbranding van ongeveer vijf miljoen ton huishoudelijk afval per jaar. Uitbreiding van deze verbrandingscapaciteit wordt momenteel overwogen. Ter stimulering van de energiebenuttingsgraad (en met name het elektrisch rendement) heeft de overheid een moratorium ingesteld op nieuwbouw van roosterovens. De KEMA ziet mogelijkheden voor aanzienlijke verhoging van het rendement bij nieuw te bouwen AVI's, die met een rooster zouden worden uitgevoerd.

Automatisering binnen het Afvalstoffenvervoer
De jaarlijkse ICT-enquete van Transport en Logistiek Nederland toont aan dat de automatiseringsgraad van afvalstoffenvervoerders maar weinig afwijkt van het gemiddelde

Meer afvalpreventie en handhaving in 2001
In de begroting van VROM die minister Pronk op Prinsjesdag presenteerde staat voor de afvalsector niets schokkends, behalve dat de verhoging van 25 gulden van de 'stortbelasting' niet doorgaat.

Special: glasmarkt

Nederlandse glasrecycling wil uit isolement
Systemen als het Duitse GrŁne Punktsysteem bevatten "elementen die verstorend zouden kunnen werken" op de Nederlandse glasverwerking. Zo luidt de voorzichtige conclusie van een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de mogelijke concurrentieachterstand van Nederlandse glasrecyclingbedrijven ten opzichte van de Duitse industrie. Robert van Notten, directeur van de Stichting Kringloop Glas, stelt onomwonden dat het vijf voor twaalf is: "Als het zo doorgaat, zullen bedrijven moeten sluiten."

Patstelling doorbreken met financiŽle injectie
Een financiŽle injectie door de overheid, meer glas op kleur gescheiden inzamelen en alle partijen nemen hun milieuverantwoordelijkheid. Daarmee zou de glasrecyclingsindustrie in Nederland kunne voortbestaan volgens Egbert Vennik, directeur van Maltha.

thema: diftar

Projectteam en planning hoeksteen voor diftar
Een op de vijf gemeenten in Nederland hanteert een individueel tarief voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het succes ervan wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop de invoering is georganiseerd en diftar is ingebed in de gemeentelijke organisatie. De belangrijkste aandachtpunten daarvoor op een rij.

Grote steden schoorvoetend richting diftar
Meer dan honderd kleine Nederlandse gemeenten passen een vorm van tariefdifferentiatie toe. De resultaten stemmen tot grote tevredenheid: overal daalt het aanbod van vuilnis. Toch volgen de grote steden niet zonder meer. De angst voor ontwijkgedrag maakt hen terughoudend.

Na registeren ook factureren?
De elektronica in containers rukt gestaag op. Deze eerste slag wordt door de gemeenten over het algemeen snel gemaakt. Het 'chippen' van containers - of er gewoon een dotcode stikker opplakken - schoont het containerbestand. Bovendien zijn daardoor al flink wat huishoudens boven water gekomen, waarvan het bestaan voor de afvalstoffenheffing nooit werd vermoed. Direct winst voor de gemeente en deze stap van registratie is dan ook snel genomen. Registeren van het aantal ledigingen of het gewicht is de volgende stap, en die gaat vaak al wat moeilijker. Er dan ook nog een factuur aanhangen is voor veel gemeenten nu nog een brug te ver. Koud watervrees is het volgens diegenen die er ervaring mee hebben. Het einde van de ontwikkelingen is nog niet in zicht. Maar ieder heeft zijn eigen visie op hoe het zou moeten en wat de beste oplossing is. Een vierluik over de organisatie van diftar, de facturering en de software die daarvoor nodig is.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Nieuws uit de markt

Agenda

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV