4e jaargang nummer 9/10

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval00-10.jpg (21702 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
december 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Dumping autobanden bezorgt overheid hoofdbrekens
Een doorn in het oog van elke bestuurder: stapels banden ergens in 't veld. De eigenaar is in geen velden of wegen te bekennen. De overheid mag de portemonnee trekken om het op te ruimen. VROM heeft maatregelen aangekondigd.

Verbrandingscapaciteit beperkt uitbreiden
Langzaam komen de contouren van het Landelijke Afvalbeheersplan (LAP) te voorschijn. Eind april wordt het openbaar en gaat het de inspraak in. Intussen krijgen de hoofdlijnen vorm. Een van de belangrijkste onderwerpen is de overgang naar een vrije Europese markt voor brandbaar afval. Oftewel de vraag hoe wordt de geplande verbrandingscapaciteit wordt omgebogen naar die van een vrije markt.

Leidraad GIHA stelt burger centraal
Een systematiek voor de aanpak van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval (GIHA): dat was de wens van een aantal Noord-Hollandse gemeenten. De provincie en het gewest Gooi- en Vechtstreek lieten deze wens concreet vertalen door De Straat Milieu-adviseurs. Resultaat was de Leidraad GIHA: een hulpmiddel voor gemeenten om de gescheiden inzameling te verbeteren. Centraal onderdeel is het scheidingsgedrag van de burger.

Bedrijfsafvalstoffen geen taak provincie meer
Als gevolg van het nieuwe Hoofdstuk Afvalstoffen in de Wet Milieubeheer komt er één landelijke lijst voor inzamelaars, vervoerders en afvalstoffenmakelaars. De rol van provincies ten aanzien van bedrijfsafval lijkt uitgespeeld.

VMK-congres over recycling: bekende knelpunten, weinig oplossingen
Aan de opkomst, zo'n 120 aanwezigen, lag het niet. Aan de lijst met sprekers, vijftien in getal, evenmin. Het najaarscongres van de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK) op 13 november sneed veel boeiende kwesties aan. Maar het was alsof het mes telkens weer bleef hangen.

Nieuwe afvalstoffenwet een feit
Op 14 november heeft de Tweede Kamer de wetswijziging van de structuur beheer afvalstoffen aangenomen. De Wet werd algemeen door de kamer ondersteund, maar is toch met enkele amendementen gewijzigd.

Minister fout met verfverbod
Onlangs tikte de Raad van State de minister van VROM op zijn vingers over de export van verfafval. De kennisgeving was te lang op het bureau blijven liggen en de weigeringsgrondslag onvoldoende onderzocht.

Vaste rubrieken

Berichten

Nieuws uit de markt

Agenda

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV