5e jaargang nummer 1

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover januari.jpg (36081 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
januari 2001

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Leuker kunnen we het niet maken
Vanaf 1 januari 2001 zijn weer de nodige wijzigingen in de afvalstoffenbelasting doorgevoerd. Een groot aantal is pas rond de kerstdagen bekend gemaakt. Dat maakte het voor de stortplaatsen uitermate lastig om alle wijzigingen op tijd in beeld te hebben en in de tarieven te verwerken. Voor transporteurs is ook van belang dat de regels voor storten tegen het lage tarief definitief zijn vastgesteld.

Aanbesteding van overheidsopdrachten
Aanbesteden wordt vaak gezien als een procedurele noodzaak, die ook nog bijzonder ingewikkeld is. Toch is een aanbesteding een goede methode om structuur te geven aan het proces en om de beste partner ervoor te vinden. De kritiek op het aanbesteden is door de Europese Commissie beantwoord in een voorstel voor een nieuwe Europese Aanbestedingrichtlijn.

Detailhandel ontdekt afvalmanagement
Met enig vallen en opstaan ontdekt de detailhandelbranche het belang van georganiseerde afvalscheiding. Met name beginnen zich initiatieven af te tekenen op het gebied van gezamenlijke inzameling van gescheiden afvalfracties. Enerzijds wordt dit ingegeven door verplichtingen van overheidswege. Daarnaast ontdekken meer en meer ondernemers, dat doordachte vormen van gescheiden afvoeren geld kunnen besparen.

'De vuilniszak buiten zetten' wordt nostalgie
Gauw 's ochtends het afval op de stoep zetten is een uitstervende gewoonte. Althans als het aan afvalverwerker Icova ligt. Het bedrijf organiseerde in november de Ecovision themadagen en droeg vooral de boodschap uit dat afval ophalen achterhaald is en het brengen de toekomst heeft.

Dierlijk afval tijdelijk onder curatele
Terwijl elders afval steeds waardevoller wordt, is als gevolg van de BSE-crisis het dierlijk afval sterk in waarde gedaald. Sinds 1 januari is een tijdelijk verbod van kracht om dierlijke eiwitten in diervoeders te verwerken. Volgens Neerlands enige verwerker van dierlijk afval, Rendac, bestaat er geen enkele wetenschappelijke basis voor dit verbod.

Toch doelmatigheidstoets voor van Gansewinkel
Toen het afvalbedrijf van Gansewinkel vorig jaar haar Limburgse vestiging wilde uitbreiden, kreeg het een milieubeheervergunning van gedeputeerde staten. GS vonden dat hier geen verklaring van geen bedenkingen voor nodig was en dus ook geen doelmatigheidstoets. Het ministerie van VROM dacht hier heel anders over en haalde zijn gelijk.

Regeling volumieke massa moeilijk werkbaar
Sinds 1 januari 2001 geldt een nieuwe regeling voor het bepalen van de volumieke massa. Op een aantal punten zijn verbeteringen opgetreden en wordt duidelijkheid gegeven. Maar door gebrek aan inspraak van het bedrijfsleven ontbreekt wederom op een aantal punten de praktische toepasbaarheid.

Handhaving opslag gevaarlijke stoffen zal strenger worden
De vuurwerkramp in Enschede, de brand in het chemisch afvaldepot in Drachten en de horecabrand in Volendam. Binnen één jaar tijd drie grote rampen die vergaande gevolgen zullen hebben voor de vergunningverlening en de handhaving. Twee deskundigen die dagelijks met de opslag van gevaarlijke stoffen bezig zijn laten hun licht schijnen op de afvalbranche. Er valt nog wel het nodige te verbeteren.

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV