5e jaargang nummer 2

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover maart.jpg (31577 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
maart 2001

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


"Wij leveren een product"; De visie van Jan Dam
Op 1 april 2000 werd Jan Dam directeur van Essent Milieu. Ervaring in de afvalwereld had hij niet, maar inmiddels lijkt hij aardig ingeburgerd. Een interview met de man die in 'zijn' divisie het marktdenken centraal stelt.

De Eural wordt van ons allemaal
Als alles goed gaat komt er op 1 januari 2002 ťťn Europese codelijst voor alle afvalstoffen: de Eural. Invoering heeft gevolgen voor overheden, verwerkers en inzamelaars. Voor bedrijven zal het vooral een aanpassing van het automatiseringssysteem betekenen.

Controleer de WOZ-aanslag zelf
Binnenkort valt bij alle eigenaren en gebruikers van onroerende zaken de zogenaamde WOZ-beschikking op de deurmat. Deze beschikking is gebaseerd op de Wet waardering onroerende zaken en vermeldt de waarde van een bepaalde onroerende zaak. Die waarde wordt vervolgens gebruikt voor de inkomstenbelasting, de onroerend-zaakbelastingen en de waterschapsomslagen gebouwd. Vooral de laatste twee zijn voor afvalverwerkingsbedrijven van belang.

Aanbesteding van overheidsopdrachten-deel 2
De Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn van groot belang voor gemeentelijke overheden. Ook bij hun verantwoordelijkheid voor de afvalinzameling. Als vervolg op het artikel van vorige maand, nu specifieke aandacht voor de aanbestedingsregels met betrekking tot deze gemeentelijke taak.

Thema: bouw- & sloopafval

Het bouwstoffenbesluit, bijna een jaar in werking, wordt na de zomer geŽvalueerd. Het is een goed besluit, maar moet beter gehandhaafd worden, vindt de bouw- en sloopsector. Veel bedrijven hebben geÔnvesteerd in certificering, maar moeten met lede ogen aanzien dat er ook nog steeds ongestraft sjoemelaars bestaan.
Een andere vorm van ongelijkheid waar veel kritiek op is, wordt gevormd door de verschillende regelgeving voor mobiele en stationaire puinbrekers. Mobiel is de trend, maar wordt nog nauwelijks aan milieu-eisen onderworpen.

In het detail zit het venijn
Het is alom bekend: de recycling van bouw- en sloopafval gaat in Nederland fantastisch. Van de circa 20 Mton die jaarlijks wordt geproduceerd wordt 95 procent hergebruikt. Toch is er nog geen reden om lui achterover te gaan zitten. Het succes van de recycling wordt bedreigd.

Bouw- en sloopafval in de rechtszaal
Wanneer een bedrijf dat bouw- en sloopafval verwerkt, wil uitbreiden, wordt dit onder meer getoetst aan de vraag of hiermee overcapaciteit dreigt. Maar het blijkt, ook voor de rechter, steeds moeilijker om precies vast te stellen wanneer hier sprake van is.

Selectieve sloop: voorwaarde bij inzet mobiele brekers
Puinbreekbedrijven hebben nog steeds een centrale rol in de verwijdering van vrijkomend bouw- en sloopafval. Zij zijn bij uitstek toegerust om de markt te bedienen en te voldoen aan de gevarieerde vraag naar granulaat. Maar de laatste jaren wordt stevig geknaagd aan die marktpositie. Een toenemend aantal bedrijven stort zich op de mobiele markt. De aanvankelijke bemoeienis van de overheid maakt plaats voor een marktgerichte benadering. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat het granulaat voldoet aan de gestelde normen. Selectief slopen is daarbij een essentiŽle eis.

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV