5e jaargang nummer 3

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval01-03.jpg (61085 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
april 2001

Korte samenvatting van de artikelen in deze uitgave van het vakblad Afval! Wilt u deze uitgave bestellen, klik dan hier meteen rechts.


Burgers worden te weinig bij afvalbeleid betrokken
Het verlenen van service en kwalitatief goede dienstverlening aan burgers wordt door gemeenten in Nederland als een zeer belangrijk criterium beschouwd voor een goed afvalbeleid. Maar het actief betrekken van burgers daarbij gebeurt nog onvoldoende. Terwijl, juist in een tijd van toenemende milieudoelstellingen en stijgende kosten, draagvlak cruciaal is.

Afval gevraagd!
Afval als brandstof. Niet alleen de AVI's hebben een onstilbare honger naar afval, ook energiecentrales krijgen er steeds meer trek in. Groene stroom wordt zo populair, dat een tekort aan afval dreigt. De paradox van de groeiende afvalberg.

De 'stofzuiger' rukt op
Afvalinzameling via een ondergronds buizensysteem, dat als een grote stofzuiger werkt. Voor menigeen klinkt het nog futuristisch. Toch bestaat het in een land als Zweden al meer dan veertig jaar en zijn dergelijke systemen inmiddels in 29 landen volop in bedrijf, waaronder Spanje en een aantal landen in Zuidoost AziŽ. Inmiddels begint het idee ook in Nederland goed aan te slaan.

Hongarije zet eerste stappen naar integraal afvalbeheer
De landen uit het voormalige Oostblok zijn met de omwentelingen van een paar jaar geleden in een stroomversnelling geraakt. Vanuit een geÔndustrialiseerde maar gecontroleerde economie met een relatief lage welvaartsgraad, zijn ze geŽvolueerd naar open markteconomieŽn met bijbehorend verbruik van consumptiegoederen en de uitbouw van moderne infrastructuren. Een stroomversnelling die ook z'n impact heeft op de afvalproblematiek. Deze maand een blik op Hongarije, waar het Belgische Indaver actief is bij het opzetten van afvalbeheer.

Het begrip afvalstof
Zoals de meeste lezers weten heeft het Hof van Justitie van de Europese gemeenschap op 15 juni 2000 een uitspraak gedaan over het begrip 'afvalstof'. Het bepaalde dat de vraag of sprake is van een afvalstof moet worden beoordeeld aan de hand van "alle omstandigheden waarbij rekening moet worden gehouden met de doelstelling van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen en waarbij ervoor moet worden gewaakt dat geen afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid daarvan". Met die vage formulering moeten we het doen.

 

Thema: Ecotech 2001

Ecotech moet markt en informatieplaats worden
Drie dagen lang, van 24 tot en met 26 april, zal de Jaarbeurs in het teken staan van inzameling, recycling en afvalverwerking. Dan vindt de 7de Ecotech plaats, voluit: de Internationale vakbeurs voor recycling en afvalmanagement Ecotech Europe. Het beursconcept heeft een flinke opfrisbeurt gehad, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat het aantal standhouders voor het derde opeenvolgende jaar is afgenomen.

Rondleiding over de Ecotech
Drie hallen achter elkaar beslaat de Ecotech dit jaar. Om u behulpzaam te zijn om in de aaneenschakeling van stands doelgericht uw weg te vinden heeft de redactie van het vakblad Afval! een rondleiding uitgezet. Wij hebben de stands geselecteerd die uitsluitend met uw vakgebied te maken hebben. In de rondleiding maken wij u attent op de nieuwe en de leuke zaken op de beursvloer. In het midden van het blad vindt u een plattegrond met daarop de stands. De rondleiding begint in hal 10, gaat dan door naar hal 11 en hal 12. Aan het einde van hal 12 kunt u nog naar het buitenterrein, waar demonstraties worden gegeven.

Help, waar ben ik?
Hier treft u een overzicht aan van de standhouders die in de rondleiding zijn opgenomen. In twee tabellen zijn de exposanten op alfabetische volgorde van bedrijfsnaam gezet. en op volgorde van standnummer. Het nummer dat onder 'pag.' staat verwijst naar het paginanummer in deze rondleiding waar u een korte beschrijving van het bedrijf kunt terugvinden.

Vaste rubrieken

Berichten

Agenda

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV