envitec2001.gif (8913 bytes)

5e jaargang nummer 5

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover 0501.jpg (20488 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
juni 2001

Korte samenvatting van de artikelen in deze uitgave van het vakblad Afval! Wilt u deze uitgave bestellen, klik dan hier meteen rechts.


Vliegen tellen en kruisjes zetten
Zes kleine eilandstaten in het Oostelijk CaraÔbisch gebied hebben tussen 1996 en 2001 hun afvalverwijdering verbeterd met financiŽle steun van onder andere de Wereldbank. Goed afvalmanagement is belangrijk voor deze landen die via het toerisme profiteren van hun aantrekkelijke natuurlijke omgeving. Maar tegelijk brengt de afvalverwijdering juist hier een aantal bijzondere problemen met zich mee.

"De Ecotech is aan het afglijden"
Het credo van menige zakenbeurs, zien en gezien worden, werd ook op de onlangs gehouden Ecotech, uit volle borst gezongen. Toch lijkt een lichte beursmoeheid de kop op te steken. De deelnamekosten zijn hoog en de bezoekersaantallen dalen. Is het allemaal nog de moeite waard? De meeste deelnemers zeggen van wel.

Export onder calorische voorwaarde
Onlangs heeft de Raad van State prejudiciŽle vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Deze vragen zijn een aanvulling op de "Kalimijnenzaak", die ik in deze rubriek eerder onder de aandacht heb gebracht. De vragen hebben wederom betrekking op het onderscheid tussen verwijdering en nuttige toepassing van afvalstoffen.

Nieuwe koers vervoerders en inzamelaars
Het bestuur van de deelmarkt Afvalstoffenvervoer van Transport en Logistiek Nederland heeft een beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Het plan bepaalt de koers van de deelmarkt voor 2001 tot en met 2005. Hierin zijn onder andere doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de marktwerking en de administratieve lasten.

Thema: Huishoudelijk Afval

VROM loopt achter bij praktijk diftar
De vervuiler betaalt. De slogan lijkt een beetje sleets geworden, maar vormt nog steeds de basis voor het milieubeleid. Alleen bij huishoudelijk afval wil dat niet lukken. Tariefdifferentiatie krijgt nog steeds geen voet aan de grond bij het ministerie van VROM. Onderzoek na onderzoek blijkt niet de gewenste duidelijkheid te geven. Ondertussen gaan steeds meer gemeentes met succes over tot invoering.

'Je moet erdoorheen kunnen kijken'
In Nederland wordt op dit moment 91 procent van al het eenmalig verpakkingsglas ingezameld en gerecycled. Op deze wijze krijgt een enorme hoeveelheid glas -rond de 450.000 ton- weer een nuttige toepassing als grondstof terwijl datzelfde glas voorheen gewoon op de vuilnisbelt belandde. Op het gebied van de kwantiteit is glasinzameling in ons land dan ook zeker een succes te noemen. Aan de kwaliteit kan nog wel een en ander worden verbeterd.

'Leren van de buren'
Nederland haalt nog lang niet alle doelstellingen op het gebied van scheiding en preventie van bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Om die achterstand in te halen stelt het ministerie van VROM vanaf dit jaar jaarlijks 15 miljoen gulden beschikbaar ten behoeve van projecten op het gebied van afvalscheiding en afvalpreventie.

Afvalscheiding als moderne boodschap
Hoe verleidt een gemeente haar burgers het effectiefst tot het scheiden van hun afval? Essent Milieu organiseerde de Limburgse Afvaldag over deze vraag en schreef een prijsvraag uit voor de best communicerende gemeente. Winnaar was het kleine Roerdalen, dat voor een persoonlijke benadering had gekozen en een tweeledige boodschap: milieuwinst Ťn financieel voordeel.

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV