5e jaargang nummer 9/10

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval! nr.10 VP.jpg (19281 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
december 2001

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


LAP brengt toch verrassingen
Het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is bijna voldragen. Na de presentatie van het voorontwerp in juni zijn de meeste netelige punten nog eens nader onderzocht en toch bijgesteld. Geen verdere verhoging van de stortbelasting na 2002, onder voorwaarden uitbreiding van de verbrandingscapaciteit voor verwijdering en - heel opmerkelijk - in speciale gevallen export van laagcalorisch brandbaar afval.

"Behandel arbeidsinspectie als je schoonmoeder"
Hoewel hier en daar met frisse tegenzin, wordt in de afvalwereld veel gedaan om de branche een veilig en betrouwbaar imago te verlenen. De Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen organiseerde een congres om deze koers te onderstrepen. Kritiek was er ook, vooral op de inconsequente overheid en haar handhavende verlengstuk, de arbeidsinspectie.

De virtuele afvalhandel
Handel drijven in afval kan grotendeels vanuit de bureaustoel. Het jargon is in de voorbije jaren verrijkt met termen als 'e-commerce' en business-to-business (B2B). Staan die termen inmiddels voor een wereld van activiteiten in de afvalbranche, of niet? Afval! pakte de muis maar ontdekte vooral veel kinderschoenen.

Hof Den Bosch in de fout
Sinds het Luxemburgse Hof zich heeft uitgesproken over het afvalstoffenbegrip (uitspraak van 15 juni 2000 inzake ARCO) is het interessant om te zien hoe de Nederlandse rechters vervolgens met het afvalstoffenbegrip omgaan. Het Hof Den Bosch springt hierbij onmiddellijk in het oog.

PET-flesje geen bottleneck meer
Invoering van de retourpremie voor flesjes en blikjes, de 'milde' variant op het eerder voorgestelde statiegeld, is toch van de baan. Met het besluit van de ministerraad op 7 december is de breekbare samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven ter verkleining van de berg verpakkingsafval, voorlopig weer gered.

Utrechtse gemeenten en bedrijfsafval
De Utrechtse vereniging van containerbedrijven (VCBU) heeft haar leden in de provincie onlangs gevraagd naar hun ervaringen met gemeenten die bedrijfsafval accepteren. Het blijkt dat er tussen de gemeenten grote verschillen bestaan voor wat betreft acceptatievoorwaarden en tarieven. Sommige gemeenten maken zich schuldig aan oneerlijke concurrentie door gratis of tegen zeer lage tarieven bedrijfsafval in te nemen.

Raad van State ziet afval ruim
De gevolgen van het arrest van het Europese Hof over het begrip afvalstof (Arco Chemie en EPON) worden steeds duidelijker. Veel bedrijven die nu nog beschikken over een gemeentelijke milieuvergunning zullen moeten voldoen aan de strengere afvalstoffenwetgeving waarvoor de provincie het bevoegd gezag is.

Combi-aanpak van Aqua Cleaning
Steeds meer gemeenten gaan over op ondergrondse afvalcontainers. Bij nieuwbouwprojecten worden milieuparken zelfs al standaard ondergronds geplaatst. Reiniging en onderhoud van de containers vragen echter om een aparte aanpak. Een methode waar Aqua Cleaning Service zich speciaal op toelegt.

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin


Uitgeverij Noordhoek BV