6e jaargang nummer 1

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

VP nr. 1.jpg (105349 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
januari 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Morrelen aan de gesloten grens
Aan de gesloten grenzen voor laagcalorisch afval wordt driftig gemorreld. De ontwikkelingen in Duitsland zijn in een stroomversnelling geraakt, waardoor een gelijk speelveld met onze buurstaten eerder tot stand kan komen. Ook bij het Europese Hof van Justitie wordt binnenkort een uitspraak verwacht die export van laagcalorisch afval niet meer verhindert. Tot slot biedt ook het LAP de eerste openingen voor een dergelijke export.

Overheid wil niet langer opdraaien voor andermans afval
De ontwerpbesluiten financiŽle zekerheid milieubeheer en detectie radioactief schroot zien erop toe dat bedrijven financiŽle zekerheid stellen. Dit om zowel de kosten te dekken van verwijdering van afvalstoffen respectievelijk radioactief schroot bij beŽindiging van de bedrijfsactiviteiten als van verwijdering van tijdelijk opgeslagen afvalstoffen dan wel radioactief schroot. In dit artikel wordt ingegaan op het ontwerpbesluit financiŽle zekerheid milieubeheer . De vier mogelijkheden die er voor afvalbedrijven zijn om aan de zekerstelling te voldoen zijn, inclusief de kosten, worden nader belichtt.

Perikelen met afvalstoffenbelasting
In mei 2001 deed de Belastingkamer van de Hoge Raad, die in hoogste instantie beslist in belastingzaken, een uitspraak over een aanslag afvalstoffenbelasting, opgelegd aan de eigenaar van een voormalige stortplaats.

Vakbeurs Afval en Energie
Afval en energie: sectoren die inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Afval als bron voor de opwekking van duurzame energie valt anno 2002 niet meer weg te denken. Niet voor niets kreeg het thema in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) een prominente plek en een beurs

Afval verbranden in de grensregio's: nog even geduld
In- of uitvoer van te verbranden (laagcalorisch) afval is nu niet toegestaan. Dit verbod kan weliswaar vervallen wanneer aan beide zijden van de grens een gelijk speelveld bestaat, maar dat duurt nog wel een aantal jaren. Verschillende afvalverbrandingsinstallaties en afvalaanbieders langs de grens willen niet zo lang wachten. In opdracht van de minister van VROM is daarom een overgangsregeling voor de grensregio's onderzocht. Rien Rense, verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek, legt uit waarom een dergelijke regeling in de praktijk moeilijk haalbaar is. In het LAP komt een tussenoplossing: bij grote milieuwinst kan op ad-hocbasis een ontheffing worden gegeven.

(Geen) leven op de belt
Twence Afvalverwerking uit Hengelo, is op een bijzondere manier betrokken bij het Zuid-Amerikaanse Guatemala. Niet zozeer in de hoedanigheid van afvalbedrijf als wel in ondersteunende zin voor mensen die op een wel zeer trieste manier leven van afval.

Afval en energie in een vrije markt
De elektriciteitsmarkt is over twee jaar een volledig vrije markt. Via verbranding of door productie van RDF-korrels en biomassa hebben diverse afvalbedrijven economische belangen in de energiesector. Voor hen brengt de liberalisering de nodige veranderingen. Het Afval Overleg Orgaan (AOO) heeft het nieuwe speelveld in beeld laten brengen.

Gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke stoffen
Afvalstoffen met chemische bestanddelen kunnen zodanige eigenschappen hebben dat ze tevens als 'gevaarlijke stof' moeten worden beschouwd. Die vaststelling is niet onbelangrijk want voor de veiligheid van mens, dier en leefomgeving moeten gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in een gevarenklasse, verpakt in bepaalde voorgeschreven verpakking en dito geŽtiketteerd. Aan het transport alsmede het daarbij betrokken personeel worden bijzondere eisen gesteld.

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV