6e jaargang nummer 2

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover Afval! 0202.jpg (24847 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
maart 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


De splijtzwam in de afvalfederatie
Het wetsvoorstel Markt en Overheid moet duidelijk maken wat de grenzen zijn voor een overheid om zich met marktactiviteiten bezig te houden. Van een verbod is zeker geen sprake, maar er zijn wel restricties. Deze zijn echter zo onduidelijk, dat de afvalsector zich ernstig zorgen maakt. Waar andere sectoren weinig tot niets van zich laten horen, is de beroering in de afvalwereld tumultueus.

Verantwoorde bruggenbouwers
In het voorjaar van 2000 liet Rijkswaterstaat de Leidraad Bouwstoffen van de persen rollen. Doel: een degelijke en verantwoorde keuze voor of tegen materialen bij de bouw van Grond-, Weg- en Waterwerken, waarbij duurzaamheid een belangrijke component is. De inbedding, bijna twee jaar later, van de Leidraad in de GWW-sector, is een langdurig maar hoopvol proces.

Gft blijft apart
Het composteren van groente-, fruit- en tuinafval is volgens milieuonderzoek niet de meest milieuvriendelijke manier van verwerken. Maar de gescheiden inzameling ervan wel. Per saldo dus voorlopig geen gemorrel aan bestaand beleid.

De kokkelkokerij
Zoals bij de meeste lezers bekend zal zijn, heeft het Europese Hof van Justitie zich op 15 juni 2000 uitgelaten over het begrip 'afvalstof'. De relatieve vaagheid van de omschrijving geeft de Raad van State ruimte voor eigen beoordelingen. Zo ook in de zaak die in deze bijdrage aan de orde komt en de kokkelschelp centraal stelt.

Inzameling kunststoffolie loont
Een proef met het gescheiden inzamelen van kunststoffolie in de Bredase binnenstad en in Amsterdam Oud-West heeft aan de verwachtingen voldaan. Het grootste deel van dit afval werd structureel apart gehouden, de kwaliteit ervan was voldoende voor herverwerking. De kosten voor de winkelier gingen minder omlaag dan verwacht, maar des te meer sprong een ander 'leitmotif' van de detaillist in het oog: het belang van een beter milieu.

Overheid wil niet langer opdraaien voor andermans afval (2)
Op 27 september 2001 is het ontwerpbesluit detectie radioactief schroot in de Staatscourant gepubliceerd.. In navolging van het Stortbesluit bodembescherming en het ontwerpbesluit financiŽle zekerheid milieubeheer is dit het volgende besluit dat financiŽle zekerheid verlangt van bedrijven uit de afvalbranche.

Een kennismaking via afval
Ze hebben een stedenband: Rundu, in het uiterste noordoosten van NamibiŽ, Pulawy, in het zuidoosten van Polen en Nieuwegein, in het hart van Nederland. Samen organiseren ze een interactieve tentoonstelling over afval. Een uitstekende manier om elkaar beter te leren kennen. Want afval vertelt veel over een land. Op dit moment echter zijn de beschikbare gelden nog onvoldoende om het plan te doen slagen.

Gemeentes en bedrijfsafval: hoe vals is de concurrentie?
Afval kwijtraken is duur. Particulieren betalen natuurlijk hun afvalstoffenheffing, want de vervuiler betaalt. Wel verschilt de hoogte van dit bedrag per gemeente aanzienlijk, maar het principe is duidelijk en rechtvaardig. Voor bedrijfsafval is de situatie wat minder overzichtelijk, of lijkt dat maar zo? Er wordt in de afvalsector in elk geval flink geklaagd over willekeur.

De Eural wordt van ons allemaal (2)
De heer Pronk heeft de invoering van de Europese afvalstofcodering, de Eural, tot 1 mei 2002 uitgesteld. Gaat u rustig slapen, zo lijkt het devies van de minister van VROM. De afvalsector wacht al sinds vorig jaar juni op duidelijkheid. Allerlei praktijkvragen rondom de Eural blijven vooralsnog onbeantwoord, ook in de overgangsperiode tot 1 januari 2003. Om chaos in de afvalverwijdering te voorkomen doet de Afvalfederatie een drietal zinvolle voorstellen.

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Nieuws uit de markt

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV