6e jaargang nummer 3

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover april 2002.jpg (39861 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
april 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Afval groot politiek item, maar met marginale rol in verkiezingen
Op 15 mei mogen we weer naar de stembus: de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Afval is een onderwerp dat veel in beweging is geweest en heel wat (politieke) discussie heeft losgemaakt. Toch is daar in de diverse verkiezingsprogramma's weinig van terug te vinden. Afval! legt de programma's naast elkaar en voelt lijsttrekkers aan de tand.

Diftar levert (ook) geld op
Diftar is een onderwerp dat de politieke gemoederen blijft bezighouden, zo ook in de Achterhoek. Onderzoek in deze regio wijst uit dat invoering haalbaar en zelfs financieel gunstig is voor de betreffende gemeentes. Politiek draagvlak lijkt bovendien ruim aanwezig. De vraag welke vorm daarbij gekozen wordt, ligt nog open.

Eendjes voeren of ratten kweken
Grote steden, vooral flatwijken, kampen steeds meer met broodoverlast in de openbare ruimte. Hoewel vaak goed bedoeld, 'voor de eendjes', trekt het vooral ratten aan. In Den Haag zijn daarom al enige tijd broodcontainers geplaatst. Utrecht overweegt hetzelfde.

Afval 2002: nationale vakbeurs in Ahoy Rotterdam
Waar de Ecotech te maken heeft met een gestaag dalend aantal bezoekers, waar de beurs Afval & Energie dit jaar op een teleurstellend kleine hoeveelheid standhouders mocht rekenen, lijkt het er af en toe op dat de afvalwereld een beetje beursmoe begint te worden. Echter, nieuwe, ambitieuze initiatieven doen het omgekeerde vermoeden. Op 10, 11 en 12 april is de Rotterdamse Ahoy het toneel van een spiksplinternieuwe vakbeurs: Afval 2002, een nationale vakbeurs voor inzameling, verwerking en recycling van Afval. Vakblad Afval! sprak de deelnemers over datgene wat zij de bezoekers te bieden hebben.

Wanneer zijn afvalstoffen hetzelfde?
Onlangs heeft de Raad van State zich gebogen over een zaak die ging over een algemene kennisgevingsprocedure als bedoeld in artikel 28 van de EVOA . Dit soort kennisgevingen betreffen afvalexporten van stoffen met dezelfde fysische en chemische eigenschappen. Maar wat betekent 'dezelfde'?

Europese markt nog niet vrij
Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) beoogt onder meer een toetsingskader te zijn voor de in- en uitvoer van afvalstoffen. Hoewel het LAP veelvuldig melding maakt van een vrije Europese markt, bestaan er nog genoeg handelsbelemmeringen in de verschillende EG-lidstaten.

Afvalbeleid + CO2-beleid = beter klimaat
Afvalbeleid is milieubeleid. En onderdeel van het milieubeleid is vermindering van de CO2-emissie. Voor de Nederlandse overheid staat het buiten kijf dat ook de afvalsector hieraan een bijdrage levert. De cementindustrie is daartoe zeker bereid, maar loopt wel tegen Europese muren op.

Tweede golf van schaalvergroting in aantocht
Welke markttaken mag een overheid uitvoeren? Het wetsvoorstel Markt en Overheid is er niet duidelijk over, maar het antwoord op die vraag zal bepalend zijn voor de structuur van de afvalsector in de komende jaren. De gevolgen blijven niet beperkt tot de grotere bedrijven.

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Nieuws uit de markt

Reststoffenbulletin


Uitgeverij Noordhoek BV