6e jaargang nummer 4

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover Afval mei 2002.jpg (25357 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
mei 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Wij zijn het enige alternatief voor de grote vier
"Ik denk dat afvalverwijdering een regionale business is." Recht tegen de stroom van privatisering en schaalvergroting in, houdt A.A.T. Doppenberg het bestaansrecht van overheidsbedrijven in stand. In het - waarschijnlijk - laatste jaar als voorzitter van de NVRD is het gevecht om het voortbestaan van de branchevereniging en haar leden weer even actueel als aan het begin.

Deel politiek ziet geen rol meer voor AOO
Tijdens het verkiezingsdebat dat het VNAO in april organiseerde, uiteraard over de toekomst van de afvalsector, werd door hier en daar flink aan de stoelpoten van het AOO gezaagd. Veel nieuwe inzichten kwamen er overigens niet naar voren. Wel twee nieuwe (politieke) gézichten.

Opkomst en voortgang van het begrip PPS in afvalland
PPS is 'in'. PPS-projecten, PPS-constructies: veel gebezigde begrippen, ook in de afvalwereld. Maar wat houdt het eigenlijk precies in? Wat zegt die afkorting Publiek Private Samenwerking en wat betekent ze voor de samenwerkende partijen? Mr. Marten Krikken, verbonden aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), geeft in twee afleveringen tekst en uitleg. Eerst over het begrip PPS in zijn algemeenheid, volgende maand toegespitst op de afvalsector.

Belang secundaire grondstoffen voor CO2-beleid zwaar onderschat
De vervanging van primaire door secundaire grondstoffen kan leiden tot een aanzienlijke reductie van CO2-emissies. Veelal denkt men dan direct aan de inzet van secundaire brandstoffen in cementovens en elektriciteitscentrales. Er wordt echter nog veel meer CO2-reductie gerealiseerd bij de vervanging van primaire door secundaire grondstoffen (niet zijnde brandstoffen).

Europees Hof duidelijker over afvalstof
Vóór 15 juni 2000 was vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State grofweg dat een stof geen afvalstof was wanneer deze volledig en zonder enige bewerking kon worden toegepast in een productieproces. De maatschappelijke opvattingen terzake waren volgens de Afdeling bepalend voor het oordeel of van een afvalstof of een grondstof kon worden gesproken.

Stort is een noodzakelijk kwaad
Het Nederlands beleid inzake afvalverwerking is al jaren gebaseerd op de 'Ladder van Lansink'. Deze prioriteitsstelling voor de verwerking van afval zet storten als minst gewenste optie op de onderste sport. Volgens Deloitte & Touche blijft een substantiële stortcapaciteit echter noodzakelijk, ook voor stoffen die te verbranden of her te gebruiken zijn.

Genehmigt of genomen?
Soms vraag ik mij af of de stroom papier om een overbrenging van afvalstoffen te regelen niet groter is dan, in dit voorbeeld, de vracht met oud papier zelf. Wellicht is dit iets overdreven gesteld, maar in ieder geval is de moeite uitgedrukt in tijd om alles naar behoren te regelen beslist een veelvoud van de tijd die nodig is voor het laden, rijden en lossen. In het vervoer zien we dat liever andersom.

SITA en AVR sluiten beide HOI
SITA zal op 1 juli de havenontvangstinstallatie (HOI) aan de Torontostraat in Rotterdam sluiten. De HOI van AVR in de Petroleumhaven van Amsterdam gaat half mei al dicht. Daarmee blijft er voor zeeschepen maar één, kleine, HOI over in de Rotterdamse haven.

Nieuwbouw Terberg brengt alles onder één dak
Met champagne en een spetterend percussiespektakel werd op 11 april de nieuwbouw van Terberg Machines geopend. Nog steeds in IJsselstein, maar nu op de grens met het Groene Hart, staat het nieuwe kantoor met complete productiefaciliteit.

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Nieuws uit de markt

Vraag & aanbod


© Uitgeverij Noordhoek BV