6e jaargang nummer 6

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval02-06.jpg (60548 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
augustus 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Nieuw energiebeleid treft afvalsector
Duurzame energie kan niet op financiële steun van het nieuwe kabinet rekenen, zo valt uit het regeerakkoord te concluderen. Een pijler onder het nieuwe afvalbeleid, verwoord in het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP), lijkt daarmee te verdwijnen. Maar de vraag, die velen bezighoudt, is hoe de koers er dan wél uit gaat zien.

Liever gunnen dan aanbesteden
Sinds 1992 zijn overheden verplicht om werken, leveringen en diensten boven een bepaald bedrag Europees aan te besteden. De oude guncultuur maakt maar langzaam plaats voor het onvoorspelbare aanbesteden. Ondanks dat is het aanbesteden de laatste jaren aanzienlijk geprofessionaliseerd. Deel 1 in een serie over wat de regeling (teweeg) heeft gebracht.

Grond als afvalstof
Op een onlangs gehouden TLN-bijeenkomst voor kipautovervoerders in Limburg bleek dat er rond het (grensoverschrijdend) vervoer van grond de nodige onduidelijkheden bestaan. Menigeen worstelt met de vraag wanneer grond een afvalstof is. Tegelijkertijd bestaat er onduidelijkheid over de regels voor (grensoverschrijdend) vervoer van grond. Reden genoeg om een en ander op een rij te zetten.

"Waarom mag een vuilniswagen niet mooi zijn?"
In april van dit jaar bracht Terberg Machines een nieuw, multifunctioneel, beladingsysteem op de markt: de OmniBel (zie ook Afval! nummer 4). Het uiterlijk van deze belader is het werk van ontwerper Bert Pompe, die sinds 1983 directeur en eigenaar is van Pompe Design in Eindhoven. Afval! zocht hem op. Aan het woord is een enthousiast sprekende en gebarende, sfeervol kantoor aan huis houdende, gedreven vakman.

"Die mannen hebben een grote mond, maar een klein hartje!"
Een felgekleurd pak, grote handschoenen en sterke armen. Dat is zo ongeveer het stereotype vuilnisman. En inderdaad zijn het meestal mannen die achter het stuur zitten en het vuilnis verzamelen. Toch blijken ook vrouwen deze mannenwereld aan te durven. Bij afvalbedrijf Cyclus bijvoorbeeld.

Nauwkeurigheid ondergeschoven kindje
'Meten is weten' mag dan het gezegde luiden, bij Mettler-Toledo willen ze daar wel een kanttekening bij maken. Zeker voor de afvalsector. Die is te snel tevreden met het resultaat van de meting. Voor de nauwkeurigheid is te weinig aandacht. "Niemand zal een kilo suiker op een weegbrug voor dertig ton afwegen, maar waarom wel een kofferbak met vijftig kilo bouw- en sloopafval?"

Hoe telt de burger ?
Wat wil de burger met zijn afval en wat verwacht hij van de gemeente? Is hij tevreden over de dienstverlening of wat kan beter? Inzichten die een enquête kan leveren. Een enquête is echter meer dan het stellen van vragen. Over valkuilen en de ervaring om daar niet in te trappen.

PPS in afvalland
PPS is 'in'. PPS-projecten, PPS-constructies: veel gebezigde begrippen, ook in de afvalwereld. Maar wat houdt het eigenlijk precies in? Wat zegt die afkorting Publiek Private Samenwerking en wat betekent ze voor de samenwerkende partijen? Mr. Marten Krikken, verbonden aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), geeft in twee afleveringen tekst en uitleg. Het eerste deel verscheen in Afval! nummer 4 en behandelde het begrip PPS in zijn algemeenheid. In deze aflevering spitst hij het onderwerp toe op de afvalsector.

Waste wood geen waste meer?
Sedert de ARCO-uitspraak van het Europese Hof zijn er in Nederland weer nieuwe en interessante uitspraken te melden over de vraag 'afvalstof of grondstof'. Nadat het Hof het afvalstoffenbegrip flink had verruimd (in overigens nogal vage bewoordingen) probeert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het begrip weer te verengen door toepassing van het gelijkwaardigheidscriterium dat overigens wel ontleend is aan ARCO. Dit is een interessante ontwikkeling!

Marktfocus

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Nieuws uit de markt

Vraag & aanbod


© Uitgeverij Noordhoek BV