6e jaargang nummer 7

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval02-07.jpg (23751 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
oktober 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Export zaagt aan poten Nederlandse verwerking
De onrust over de uitvoer van Nederlands afval is de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen. Stortplaatsen en sorteerinstallaties zagen al afval aan hun poort voorbij trekken. Nu zien ook de AVI's in hun capaciteit witte plekken ontstaan. Er moet snel wat veranderen, bijvoorbeeld door de BOM aan te passen of de eis van 85% nuttige toepassing bij export opnieuw in te voeren. Nederlands afval is 'big business' in Duitsland. Niemand twijfelt er echter aan dat wat hier met mooie milieudoelstellingen van de stortplaats wordt geweerd in Duitsland direct of indirect op een deponie terecht komt.

De Transportgenehmigung: nicht zu fassen
'Ordnungswidrig handelt wer der EG-Abfallverbringungsverordnung in Verbindung mit § 1, Abs 1 und § 2, Abs. 1 Satz 1 und 2 zuwiderhandelt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung oder ohne Zustimmung nach Artikel (.............) auch in Verbindung mit Artikel (.......), auch in Verbindung mit Artikel (.......),auch in Verbindung mit Artikel (.......) Abfälle in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt.' (Abfallverbringungsgesetz, § 14, 1e lid, nr 2).
Voordat het transport van Nederlands afval naar Duitsland op legale wijze ter plaatse is, ben je heel wat hoofdbrekens verder.

Afvalscheiding met oog voor gemeentelijke verschillen
Ondanks forse inspanningen halen veel gemeenten de doelstellingen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval niet. Wel denken zij hun scheidingsresultaten te kunnen verbeteren. In het Afval Overleg Orgaan (AOO) is een discussie gestart over de mogelijkheid de resultaten in lijn te brengen met de landelijke doelstelling, rekening houdend met de ervaringen en situatie van gemeentes.

Explosieve groei in recycling gebruikte luiers
Toen het Arnhemse bedrijf Knowaste eind '99 haar recyclingfabriek voor gebruikt incontinentiemateriaal opende, kwam dit onderwerp opeens breed in de media en op de agenda van zorginstellingen. Daarmee brak de markt ook open voor ICOVA, dat al langer bezig was met de ontwikkeling van een biovergistingsproces. De verplichting tot afvalscheiding in de zorg is niet absoluut. Voor de ontdoeners weegt dat ook niet het zwaarste: zij denken vooral aan het milieu.

Thema: Afval & Energie

Vergisting van vast afval: praktijkervaring en perspectief
Voor de biologische verwerking van organische reststromen bestaan twee fundamenteel verschillende technologieën: composteren en vergisten. Hoewel bij vergisten het milieurendement hoger is, heeft deze methode in Nederland tot nu toe geen hoge vlucht genomen. Toch is het, onder voorwaarden, een perspectiefrijke optie.

Vergisten heeft de toekomst
Terwijl de verwachte financiële voordelen van gft-compostering wat lijken tegen te vallen en de afzet van compost steeds moeilijker wordt, maakt de vergistingstechniek ondertussen grote vorderingen. Maar wil het de methode van de toekomst worden, is een verdere optimalisatie hard nodig, vindt installatieleverancier Jan Driegen.

Convenant 'Energie uit Afval' verdient vervolg
Deze zomer liep het convenant 'Energie uit Afval', ook wel REB-convenant genoemd, af. De afgelopen drie jaar overziend zijn er, met vallen en opstaan, zeker successen geboekt. Het is daarom belangrijk dat, nu de regering het convenant niet continueert, een nieuw stimuleringskader van de grond komt.

 

Combinatie scheiding BSA & BA
Een nieuwe scheidingsinstallatie van Sita Recycling Services verwerkt zowel bouw- en sloopafval als bedrijfsafval. Voorheen was dit onmogelijk, maar omdat het gewicht van bouw- en sloopafval de afgelopen jaren is afgenomen, hebben beide afvalstromen steeds meer dezelfde eigenschappen gekregen.

Milieubalans 2002
Onlangs is de Milieubalans 2002 aangeboden aan staatssecretaris Van Geel van milieubeleid. Deze jaarlijkse publicatie van het Milieu- en Natuur Planbureau van het RIVM geeft een overzicht van de toestand van het milieu in Nederland en van de vorderingen in het milieubeleid.

Ifest zet afval- en emissiepreventie centraal
De achtste editie van Ifest, de internationale vakbeurs voor milieu, energie en arbeidsveiligheid, zal in het teken staan van toekomstgericht ondernemen met respect voor het milieu. Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, richt de beurs de aandacht vooral op afval- en emissiepreventie (AEP).

 

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Nieuws uit de markt

Vraag & aanbod


© Uitgeverij Noordhoek BV