6e jaargang nummer 8

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval02-08.jpg (26125 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
november 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


VNAO en VVAV: samen exportprobleem oplossen
De problemen die de export van afval naar Duitsland veroorzaken zijn binnenkort verleden tijd. Tenminste als brancheverenigingen VNAO en VVAV gezamenlijk de oplossing weten te vinden.

Beter melden
In de zomer van 2001 is het Hoofdstuk Afvalstoffen uit de Wet milieubeheer gewijzigd. Op voorstel van de CDA-fractie in de Tweede Kamer is bepaald dat het systeem van melden en registreren van afvalstoffen van provinciaal naar landelijk niveau getild zou worden. Ook zou er een landelijke lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars komen. We zijn nu bijna anderhalf jaar verder. Het systeem is nog steeds ziek; we wachten op beter melden.

Braaf geweest in het verleden?
Wat een impertinente vraag, zult u zeggen. Alsof het anderen wat aangaat wat u wel of niet in het verleden hebt uitgespookt. Welnu, blijkens een zeer recente uitspraak van de Raad van State kan dat wel degelijk een rol spelen! Vanzelfsprekend in afvalstoffenland, want elders in het milieurecht ben ik zoiets niet eerder tegengekomen.

Mooie toekomst voor oude tapijten
Oude tapijten zijn een groeimarkt. De vraag is groot doordat een ultra-moderne fabriek in Duitsland uit nylon tapijten het kostbare polyamide terugwint en nieuwe nylon maakt. Uit heel Europa, en daarbuiten, moeten tapijten worden aangevoerd om de capaciteit op niveau te brengen. Ook de kalk- en cementovens hebben belangstelling voor deze hoogcalorische fractie. Maar de weg naar succes is lang en, soms, héél moeizaam.

Stortverbod Frankrijk geeft markt impuls
De afvalmarkt in Frankrijk krijgt naar verwachting een flinke impuls. Sinds juli is hier een stortverbod op huishoudelijk afval van kracht. En dat stimuleert initiatieven voor hoogwaardige verwerking van afval, zo concludeert de organisatie van de vakbeurs Pollutec uit verschillende onderzoeken. Een marktoverzicht.

Voorselectie meer voor- dan nadelen
Sinds 1992 zijn overheden verplicht werken, leveringen en diensten boven een bepaald bedrag Europees aan te besteden. Daarbij bestaat de mogelijkheid om in een eerste stap een selectie te maken uit de leveranciers die mogen bieden. Dat kan prijsopdrijving tot gevolg hebben. Deel 2 in een serie over wat de regeling (teweeg) heeft gebracht.

Methaanreductie op stortplaatsen
Op afvalstortplaatsen in Nederland komen flinke hoeveelheden methaan, een schadelijk broeikasgas, vrij. Het ministerie van VROM ondersteunt momenteel drie projecten die deze emissie moeten terugdringen. Novem begeleidt de uitvoering.

 

Thema: Huishoudelijk afval

Voorzichtig fiat voor differentiatie
Als het aan het AOO ligt, mogen grote steden wat minder afval scheiden, maar dan moeten kleine gemeentes iets harder lopen. Op een drukbezocht congres ondervond dit idee weinig weerstand. Maar het loslaten van de doelstellingen per fractie wél.

Gemeente heeft baat bij sorteeranalyses
Aan de hand van het voorbeeld van Maastricht valt te zien hoe sorteeranalyses van nut kunnen zijn voor het gemeentelijk afvalbeleid.

Preventie als sluitstuk
Hoewel in theorie het meest wezenlijke onderdeel van het afvalbeleid, is preventie in de gemeentelijke praktijk een moeilijk grijpbaar probleem, dat geen handen en voeten krijgt.

Er is geen ideale techniek voor afvalscheiding
Onderzoek wijst uit dat er veel innovatieve systemen voor gescheiden inzameling bestaan, zonder dat er één als beste uit de bus komt. Het combineren van zoveel mogelijk voordelen is daarom aan te raden.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Nieuws uit de markt

Vraag & aanbod


© Uitgeverij Noordhoek BV