6e jaargang nummer 9

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval02-09.jpg (16924 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
december 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Alleen nog wat dichtschroeien
Het LAP staat er, alleen moeten nog wat zaakjes worden dichtgeschroeid. Dat is samengevat de conclusie van staatssecretaris Van Geel tijdens de behandeling van het LAP in de Tweede Kamer. Dichtschroeien: dat woord viel zo vaak tijdens de behandeling, dat er bijna een brandlucht in de zaal ging hangen.

Urine en fecaliŽn: een nieuwe tak in de afvalbranche?
Afvalwater en uitwerpselen horen terecht te komen in een uitgekiend rioleringssysteem. Dat is althans de norm in Nederland. Maar over de grens zijn alternatieven in de maak, die, inclusief gescheiden inzameling en hergebruik, de stoffen die ons lichaam verlaten tot een volwaardig afvalsegment bombarderen.

Doeltreffend afvalsturen
In het vorige nummer van Afval! becommentarieerde de redactie het Ocfeb-rapport 'Doeltreffend afvalsturen'. Vergelijking met andere Ocfeb-studies leidde daarin tot de conclusie dat de adviezen van Ocfeb niet consistent zijn. In een reactie betoogt Elbert Dijkgraaf dat dit geenszins het geval is.

Een schone straat voor iedereen
Reinigingspolitie, Handhavende Dienst, Inspecteurs Openbare Ruimte - de benamingen verschillen, en ook de taken zijn niet overal dezelfde. Wat deze buitengewone opsporingsambtenaren wťl allemaal doen, is burgers en kleine bedrijven controleren op het correct aanbieden van huishoudelijk afval. Utrecht zet momenteel als laatste van de grote steden een reinigingspolitie op poten.

Prepol en tapijtsnippers
Het afvalstoffenbegrip blijft ons bezighouden. Ditmaal twee uitspraken van de Raad van State die illustreren hoe sedert de beruchte ARCO-uitspraak van het Hof van Justitie van 15 juni 2002 de grenzen van het begrip nader worden opgezocht.

Collectieve afvalinzameling bedrijventerreinen nog geen 'successtory'
Duurzame bedrijventerreinen: een belangrijk aandachtspunt voor veel provinciale besturen. Maar nog nergens kunnen we spreken van een vlotte, succesvolle ontwikkeling. Hoe komt dat? In de provincie Utrecht is de nodige ervaring opgedaan met een onderdeel van de zo gewenste verduurzaming, collectieve afvalinzameling. Een speciale brochure maakt gewag van veel vallen en opstaan.

Afvaltransport BelgiŽ
Over afvaltransport naar Duitsland is al veel geschreven. Maar ook BelgiŽ kent een aantal nationale regels die gelden naast de internationale regels, zoals gesteld in de EVOA. En om het nog gecompliceerder te maken zijn er ook nog eens verschillen tussen Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel.

Storten wil (nog) niet dalen
In 2001 is toch niet minder gestort dan de jaren ervoor. De dalende lijn die sinds 1992 is ingezet wil de laatste drie jaar maar niet naar beneden. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Marktberichten

Vraag & aanbod


© Uitgeverij Noordhoek BV