7e jaargang nummer 2

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval03-02.jpg (67487 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
maart 2003

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Nieuw beleid voor (secundaire) grondstoffen vraagt vooral coördinatie
Eind november 2002 organiseerde de VVM (Vereniging van Milieukundigen) samen met het ministerie van VROM een bijeenkomst over Nederlands afvalbeleid op lange termijn. Nu het LAP de uitvoeringsfase nadert is 'Den Haag' meer dan gemiddeld geďnteresseerd in 'De toekomst van het Afval'. Is er wel nieuw beleid nodig?

Niks ladder: roltrap!
Het milieu is uit. Het eerste kabinet Balkenende had geen minister maar een staatssecretaris en dat zal met het nieuwe kabinet waarschijnlijk niet veranderen. Met zo weinig aandacht voor het milieu is er ook weinig aandacht voor de afvalsector. Dat is zeer onterecht want de anno 2003 kan de afvalsector beter gekoppeld worden aan marktwerking en het ministerie van economische zaken dan automatisch aan milieu. Parallel daaraan kan de ladder van Lansink vervangen worden door de roltrap van de afvalmarkt.

Kunststofafval steeds meer hergebruikt
"De trend in Europa gaat richting meer afval door meer verpakkingen. Dit is een gevolg van de individualisering en de toename van de welvaart." Aldus één van de uitspraken die te horen was op een onlangs gehouden congres van de Vereniging Milieubeheer Verpakkingen. Met het congres wilde de VMK stilstaan bij een tweetal ontwikkelingen: het derde Convenant Verpakkingen en een herziening van de Europese Richtlijn verpakkingsafval.

Veel mogelijkheden voor collectief bedrijfsafval
Voorlichting aan de ondernemer en handhaving is onderbelicht als het om de afvalinzameling bij bedrijventerreinen gaat. In een reactie op het eerdere artikel 'Collectieve afvalinzameling bedrijventerreinen nog geen successory' betoogt de heer Veldhoven van Admes dat hierin verbetering moet komen.

 

THEMA: bouw- en sloopafval

De (tijdelijke) dip van het bouw- en sloopafval
De bouw- en sloopsector heeft het zwaar. Volgens sommigen is het zelfs dramatisch. 11 september, de bouwfraude, de economische teruggang; een opeenstapeling van gebeurtenissen die het bouwvolume, en dus de hoeveelheid bouw- en sloopafval, sterk heeft doen afnemen. En dan ook nog een koude winter. Toch is het niet overal kommer en kwel en bovendien tekenen zich weer lichtpuntjes af. Een rondgang over de markt.

Vier jaar Bouwstoffenbesluit vraagt om bijstelling
Begin 1999 is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) na een lange voorbereidingsprocedure definitief in werking getreden. Sindsdien is door alle betrokken partijen veel ervaring opgedaan met de uitvoering ervan. Tijd om de balans op te maken en ons af te vragen of het Bsb werkbaar en uitvoerbaar is. In dit tweeluik enerzijds een overzicht van de uitgevoerde evaluatieonderzoeken en de acties van het ministerie van VROM naar aanleiding hiervan. Daarnaast een pleidooi voor een nieuwe, eenduidiger toepassing van het certificatie-instrument.

 

Afval & energie

Standaard voor secundaire brandstoffen
Sinds het LAP en het Kolenconvenant is er een mooie toekomst weggelegd voor secundaire brandstoffen. De productie ervan uit afvalstoffen zal echter onder strenge voorwaarden moeten plaatsvinden. Om zekerheid te hebben van de stimuleringsgelden van de overheid, is standaardisatie van de secundaire brandstoffen en certificering een logische stap. Een overzicht van de ontwikkelingen.

Oplossing voor ONF mogelijk in zicht
Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) en Orgaworld zijn een samenwerking aangegaan om voor ONF (organische natte fractie) een oplossing te ontwikkelen. ONF is voor ARN de bron van een groot financieel probleem, omdat het gestort moet worden. Door ONF te composteren en in een tweede bewerking om te vormen naar biobrandstof onderzoeken beide organisaties de mogelijkheid om de afzet te stimuleren.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Agenda & aanbestedingen

Vraag & aanbod


© Uitgeverij Noordhoek BV