7e jaargang nummer 3

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

wpe1.jpg (12384 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
april 2003

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


GFT-structuur geen doel op zich
Begin jaren negentig is in Nederland de gescheiden inzameling van GFT-afval voortvarend ter hand genomen. Tien jaar later staat de verwerking ervan flink onder druk. Een goed moment om de balans op te maken en conclusies te trekken voor de toekomst. En ding moet daarbij voorop staan: heilige huisjes lossen niks op.

Vliegassen in zoutmijnen: nuttige toepassing
Er lijkt een einde te komen aan een jarenlange discussie over de toepassing van vliegassen in zoutmijnen. Onlangs deed het Hof van Justitie een uitspraak die erop wijst dat dit wel degelijk nuttige toepassing betreft.

Stortgasbenutting in China
De succesvolle aanpak in Nederland van stortplaatsen met stortgasbenutting in de jaren negentig van de vorige eeuw blijkt een exportproduct. Op verzoek van UNDP (United Nations Development Program) hebben Novem, Grontmij en Royal Haskoning samen met Chinese counterparts een actieplan opgesteld voor beter storten, stortgasonttrekking en -benutting. Inmiddels is de Chinese overheid met de implementatie gestart.

Aanbesteden in de praktijk: tips en valkuilen
'Goed' aanbesteden (door opdrachtgevers) en 'accuraat' inschrijven (door inschrijvers) laat zich enkel in de praktijk leren. Kennis van de aanbestedingsregels is daarbij vanzelfsprekend nodig. Ook de jurisprudentie is belangrijk, met name omdat in uitspraken van rechters en arbiters duidelijke 'tips en valkuilen' zijn te vinden. Een korte 'tour d' horizon' langs voor de afvalbranche belangrijke uitspraken.

Wie maakt de laadruimte schoon?
Op 1 januari 2003 zijn de beleidsregels ten aanzien van verpakking en vervoer van asbesthoudende grond versoepeld. In bepaalde gevallen mag het vervoer in plaats van in 'big bags' plaatsvinden in gesloten kippers. Nadeel hiervan is de verontreiniging van met name de binnenkant van het voertuig en de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid hiervoor.

 

THEMA: wagenparkbeheer

Ook in het beheer van het inzamel- en reinigingsmaterieel moeten de ketens korter worden. Producenten, dienstverleners en gebruikers zoeken naar een nieuwe plaats. In dit themanummer laten Friso Noordhoek en Cathri van de Haar de betrokken sectoren vanuit hun, uiteenlopende, invalshoeken aan het woord. Zo willen gebruikers van de voertuigen minder met de uitvoering te maken hebben, maar ook weer niet het contact met de markt verliezen. De vraag is wie er in dat gat van de markt springt. Producenten zien het als een natuurlijke verlenging van hun activiteiten. Geesink bijvoorbeeld ontwikkelde een concept voor de gebruikers waarin zaken als onderhoud, opleiding en aankoopbegeleiding voor een deel van de klant wordt overgenomen. Dienstverleners, zoals Aratech en TSN, vinden juist dat onderhoud en vergelijkbare diensten beter door een merkonafhankelijk bedrijf kan worden gedaan, die alle onderdelen van een voertuig kan servicen. Van Gansewinkel, in dit thema als voorbeeld genomen van een klant, doet het voorlopig nog vooral zelf. Want, zo luidt hun redenering, producenten en dienstverleners zijn er nog niet klaar voor en hebben zich het idee van integrale dienstverlening nog onvoldoende eigen gemaakt.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Agenda & aanbestedingen

Vraag & aanbod


Uitgeverij Noordhoek BV