7e jaargang nummer 4

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval03-04.jpg (76727 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
mei 2003

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


FinanciŽle zekerheid moet alsnog van tafel
Het Besluit financiŽle zekerheid dat op 1 mei in werking is getreden mag geen doorgang vinden. Met de herijkingsoperatie van VROM zou deze regeling als eerste van tafel moeten. Dat vindt Andrť Donders, directeur van de VNAO. Een aantal provincies is al voortvarend van start gegaan, maar het probleem is dat alleen bedrijven met een vergunning de borg moeten betalen. De malafide handelaren blijven buiten schot.

Nieuwe meldingssystematiek vanaf 2005
Een nieuw stelsel voor het melden van afvalstoffen is in de maak. Het Besluit melden van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen treedt naar verwachting per 1 januari 2004 in werking, met een overgangsregeling van een jaar. Een van de wijzigingen zal de vervanging van het provinciale door een landelijk stelsel zijn. Een schets van de (komende) ontwikkelingen.

Samenwerking Limburgse gemeenten gaat niet zomaar
Samenwerken moet bij de Limburgse gemeenten een besparing van tenminste dertig procent opleveren. Dat lukt alleen als iedereen eensgezind binnenboord blijft. Hoewel er draagvlak voor het idee is, is het ook wennen voor veel gemeenten dat niet de provincie maar zijzelf het voortouw moeten nemen.

Ervaringen met diftar niet op ťťn lijn te brengen
Verminderen van afval is de voornaamste reden voor gemeenten om op diftar over te stappen. Daarna is een schone openbare ruimte een belangrijk motief. Ook lagere kosten door kostenefficiŽntie en het bewustmaken van burgers van de afvalkosten spelen een rol. Toch levert diftar niet altijd een lage heffing op en verschilt het succes per gemeente.

Invoering diftar blijft hoogdrempelig
Van de grotere gemeenten wagen nog steeds weinige de sprong naar diftar. Apeldoorn is de eerste die het aandurft. Invoering moet in 2004 plaatsvinden en de voorbereidingen zijn in volle gang. Andere steden kijken, na aanvankelijk ambitieuze geluiden, de kat uit de boom. Deventer en Zwolle hebben hun diftarplannen voorlopig in de koelkast gezet. Afval! brengt de overwegingen in kaart.

Vuurwerk op jubileumcongres VAOP
De Europese richtlijn voor dierlijke bijproducten is een ernstige bedreiging voor de toekomst van gescheiden GFT-inzameling. Dat meent Tim Brethouwer, hoofd verkoop compost van Conviro, een bedrijfsonderdeel van Essent. Hij was tijdens het jubileumcongres van de tienjarige VAOP voorzitter van de workshop 'GFT-afval, doorgaan of stoppen'.

Wetmatigheden
Het is natuurlijk aan een open deur kloppen als ik beweer dat het transport van afvalstoffen niet het makkelijkst verloopt. De administratieve voorschriften zijn bepaald niet gering. En waar voorschriften zijn ontstaat spontaan handhaving. Ik zou wensen dat die wetmatigheid van oorzaak en gegarandeerd neveneffect dit voorjaar eindelijk eens in mijn tuin waarneembaar was. Want dat wat verpakkingen van hoogstaande flora beloven groeit door een voor mij onverklaarbare wetmatigheid zelden tot nooit. Daarentegen ontstaan er gegarandeerd geheel andere specimen.

THEMA: Ecotech

Met de verhuizing van de Jaarbeurs naar de RAI is het afgelopen met het wat diffuse concept van de Ecotech. Dit jaar concentreert de beurs zich alleen op afval en blijven belendende sectoren achterwege. RAI heeft, passend in deze tijd, gekozen voor een kleinschalige opzet, maar wil de beurs op termijn weer groot maken en een plaats geven naast Entsorga en Ifat.

Ecotech maakt frisse herstart

Ecotech: een rondgang langs de deelnemers

Ecotech: Plattegrond

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Agenda & aanbestedingen

Vraag & aanbod


© Uitgeverij Noordhoek BV