7e jaargang nummer 7

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval03-07.jpg (65179 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
oktober 2003

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Fraudediscussie zet sector op scherp
De afgelopen maand is het tumult over de afvalexport tot tornadosterkte aangegroeid. Uitspraken van Kamerleden in NOVA en een Kamerdebat zetten de sector in één klap tien jaar terug in de beeldvorming. 'Afvaltransporteurs frauderen op grote schaal'. De schade heeft de sector vooral aan zichzelf te wijten. Dat er wat misgaat, ontkent niemand. Maar het probleem is aanmerkelijk ingewikkelder en fraude is daar maar een deel van. Over een sector die moeite met PR blijft hebben en de naderende oplossing.

Leven van afval in Brazilië
Afval In Rio de Janeiro. Tot voor kort uitsluitend een bron van zorg. Nu werkt het stadsbestuur met succes aan verbetering van de inzameling en bestrijding van de armoede rondom de stortplaats. ROVA ondersteunt dit initiatief.

Kolencentrales en de Eural
Met de komst van de Eural is het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval Europees vastgesteld. Maar niet alle afvalstoffen krijgen even gemakkelijk het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk. Want om dit te bepalen zijn de elementconcentraties niet meer voldoende, maar moeten ook de chemische vormen bekend zijn. Als voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat onderzocht KEMA welke kwalificatie bepaalde bijproducten van kolencentrales moeten krijgen.

Uitbreiding verbrandingscapaciteit gestremd
Sinds 1 juli van dit jaar mogen er weer verbrandingsinstallaties worden gebouwd. Tot die datum had de rijksoverheid, om de verwerking van hoogcalorisch afval te stimuleren, een moratorium ingesteld op uitbreiding van de verbrandingscapaciteit. Al ruim voor 1 juli zijn enkele ondernemingen met de voorbereidingen aan de gang gegaan. Maar de ontwikkeling lijkt te stokken. Verschillende zaken spelen een rol.

Nieuwe compostfabriek in Maastricht
Op 8 oktober opent Essent Milieu een nieuwe compostfabriek in Maastricht. Het composteerconcept sluit naadloos aan bij de nieuwe Europese compostrichtlijn die in 2005 wordt vastgesteld.

Vakdiploma voor inzamelaars
Vanaf begin 2004 zijn vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars (VIHB-ers), verplicht zich te laten registreren op een Landelijke VIHB-lijst. Zonder vermelding bent u in overtreding en dat kan vergaande consequenties voor uw bedrijf hebben. Maar om op de lijst te komen moet u eerst aantonen dat u voldoet aan criteria voor betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Op termijn is zelfs het behalen van een vakdiploma verplicht.

Je bent pas geloofwaardig als alles klopt
Dit voorjaar gingen in Utrecht voor het eerst reinigingsagenten de straat op. Om de bevolking aan de nieuwe regels te laten wennen, was hun optreden coulant. Dat werd gewaardeerd: ondanks de te verwachten protesten en bezwaren blijken de Domstedelingen vooral blij met deze bijzondere ordehandhavers.

Vliegas in mijnen toegestaan
Deze keer behandel ik een recente uitspraak van de Raad van State (13 augustus 2003; nr 199901635), waar ikzelf nauw bij betrokken ben geweest en die gaat over de toepassing van vliegas in een mijn in het voormalige Oost-Duitsland..

Berichten
Het schijnt onmisbaar voor mijn functioneren te zijn. Elke werkdag verschijnt er een knipselkrant op mijn scherm. Daar staan dan altijd serieuze berichten in. Dat kan ook niet anders want van de directie tot, eh, mij zeg maar, moet men het ermee doen. Zo'n knipselkrant, waar geen schaar meer aan knipt, gaat bij ons altijd over zaken die in de ruimste zin des woords het vervoer betreffen. Ineens heb je een dag dat je berichten met andere ogen ziet. Kijkt u mee?

Vaste rubrieken

Berichten

Donders! (Een kijkje in de glazen bol)

En profil: TED KNOESTER

Bij de voorpagina: De kunst van het shredderen

Agenda & aanbestedingen

Vraag & aanbod


© Uitgeverij Noordhoek BV