7e jaargang nummer 8

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

VP-A-8-2003.jpg (65821 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
november 2003

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Van Geel wil markt zijn werk laten doen
Er komt geen exportheffing en geen verlaging van storttarief. Export is geen probleem, want afval moet nuttig worden toegepast binnen een open Europese markt. Maar, misbruik van regels zal strenger worden aangepakt. In het kort de lang verwachte visie van staatssecretaris Van Geel van VROM. De reacties zijn - zoals te verwachten viel - verdeeld. De politiek wil wel actie ondernemen en zet in op fiscale sturing.

VROM-Inspectie levert matig werk
Fraude of niet. Dat was de vraag waar de VROM-Inspectie een ondubbelzinnig antwoord op moest geven. Dus deed ze twee onderzoeken naar ontduiking van regelgeving bij de export van afvalstoffen. Het resultaat valt tegen.

Zet jij even de brandstof buiten?
'Zet jij even de brandstof buiten?' Als het aan New Energy Holland ligt, is dit over een aantal jaren een gevleugelde uitspraak. Want van restafval is prima brandstof te maken. De nieuwe brandstofkorrel heet NedCoal.

Stemming in Duitsland hoopvol
Het Duitse bedrijfsleven hoopt op betere tijden, zo bleek op de Entsorga, maar het verwacht van de overheid duidelijke beslissingen. Intussen gooit de beschuldiging van prijsafspraken voor het DSD-systeem roet in het eten.

Machines van Geveke reinigen grondig
Geveke Special Products heeft recentelijk twee nieuwe ontwikkelingen achter de rug.

Nuttige toepassing kalkslib verwijdering!
Dit keer een zeer recente uitspraak van de Raad van State in een bodemgeschil (van 22 oktober 2003; zaaknummer 2000100141). Het betrof een EVOA-zaak. Het ging om het uitvoeren van steekvast kalkslib naar Frankrijk. Bedoeling was het slib in z'n geheel in een cementoven nuttig toe te passen. De Afdeling komt echter tot de conclusie dat het hier niet om nuttige toepassing maar om verwijderen gaat.

"Hallo, kunt u mij even komen legen?"
Gaat u in het zwembad met een elektronisch polsbandje naar binnen en krijgt u volautomatisch een eigen kluisje toegewezen, dan is dat systeem hoogstwaarschijnlijk geleverd door VConsyst. Gaat u in Nederland naar een ondergrondse afvalcontainer om die te openen met een chipkaart, dan is ook dat systeem in veel gevallen een oplossing van VConsyst. Een verhaal over ondergronds vernuft.

LPF
Naast de aanduiding voor een politieke beweging in ons land, is LPF ook een gevleugelde afkorting geworden in de afvalsector.

En profil: Niels Willems

Valt het de burger nog uit te leggen?
Afval scheiden is in veel huishoudens een automatisme en voor sommige zelfs een geliefde hobby. Beide krijgen het moeilijk als straks artikelen verpakt worden in afbreekbaar plastic dat in de GFT-bak behoort. Ze zullen namelijk steeds moeten checken of er wel of niet een keurmerk op de verpakking staat. Verwarring alom, zo vreest de VNG. Gewoon een kwestie van goed communiceren, stelt het bedrijfsleven.

Dragers, normen en nummers
Diftar staat of valt met een waterdichte administratie. Dus werkt de EU al geruime tijd aan een eenduidige standaard voor de identificatie van de afvalcontainer. Helemaal bevredigend zal deze norm niet zijn, want ook in de toekomst bestaan de diverse chips, de barcode en de dotcode gebroederlijk naast elkaar. Deze dragers spreken dan echter wel een genormeerde taal en zijn te vinden op een vaste plaats.

Limburgse gemeenten in de startblokken voor nieuwe samenwerking
Het hing bijna twee jaar geleden al in de lucht: de samenwerking van alle Limburgse gemeenten op afvalgebied. Een uniek initiatief en zeker geen eenvoudige ambitie. Maar in het voorjaar van 2004 zal de nieuwe bundeling een feit zijn. Dit bleek op 17 september tijdens het traditiegetrouw door het AOO georganiseerde 'Gemeentelijk Afvalcongres' in Amersfoort.

Nieuwe kijk op zwerfafval
Dit voorjaar presenteerden CROW en Nederland Schoon in Zeist een nieuwe methode om zwerfafval aan te pakken, waarbij beelden en tellingen samen bepalen hoe schoon het ergens isTijdens een zwerfafvalcongres in oktober werden gemeentes nog eens uitgebreid voorgelicht over het nieuwe normeringssysteem, dat inmiddels al op diverse plekken in Nederland in gebruik is.

NedCoal: kansen, maar ook bedreigingen
Nedcoal, een brandstof gemaakt uit huishoudelijk afval heeft zeker een kans van slagen. Grootste onzekerheid is de afzet mogelijkheid van de korrel en vooral de prijs die het oplevert.

Vaste rubrieken

Berichten

Agenda & aanbestedingen

Vraag & aanbod


Uitgeverij Noordhoek BV