VP-A-1-2004.jpg (75614 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
februari 2004 (8e jaargang nummer 1)

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Vereniging Afvalbedrijven een feit

De VNAO en de VVAV hebben definitief besloten vanaf 1 januari 2004 verder te gaan als de Vereniging Afvalbedrijven. Bijna iedereen gaat mee naar de nieuwe vereniging. De huidige voorzitter, de oud-fractievoorzitter van de VVD, Dijkstal, zal nog even de honneurs waarnemen, totdat een opvolger voor hem gevonden is. Hij had bij zijn aantreden al gezegd na de fusie niet meer als voorzitter beschikbaar te zijn.

Nog even wennen aan vrije GFT-inzameling

De vergadering van het AOO op 18 december leverde uiteindelijk toch geen advies aan de staatssecretaris op over de toekomst van de GFT-inzameling. Voornaamste reden is de angst dat als men eenmaal de teugels van de gescheiden inzameling laat vieren, de meute op hol slaat. Ook Europa kan gaan dwarsliggen door juist een verplichting tot scheiding in te stellen.

Raad van State verwerpt sorteereisen uit LAP

De export van bouw- en sloopafval naar Duitsland staat in de schijnwerpers: van diverse kanten komen kritische geluiden die de indruk wekken dat het bij deze export om een soort 'Scheinverwertung' zou gaan: bouwafvalstoffen zouden onder de noemer nuttige toepassing rechtstreeks naar Duitse stortplaatsen worden gereden.

Regels en nog eens regels

Het is eerder regel dan uitzondering dat sommige partijen moeite hebben met regelgeving. Partij één omdat regelgeving lastig is en moeite en dus geld kost en partij twee omdat regelgeving soms tegen gezond verstand indruist.

Milieudoelen kunststofverpakkingen verder uit zicht

Wat is de ideale mix tussen ecologie en economie? Aan deze vraag werd het VMK-congres in Soestduinen besteed. Het lijkt erop dat in de mixer de ecologie het onderspit delft. Zo neemt het hergebruik af, blijken de milieucijfers onbetrouwbaar en ontbreekt het aan voldoende kennis. Desondanks blijft voorzitter John Voetman optimistisch gestemd.

De verborgen capaciteit van een milieustraat

Gemeente A heeft twee beperkte brengvoorzieningen die, willen ze aan de huidige milieueisen voldoen, aanzienlijke investeringen vergen. De milieustraat van naastgelegen gemeente B voldoet aan de eisen van deze tijd maar is ogenschijnlijk vol belast met de burgers uit de eigen gemeente. Een haalbaarheidsonderzoek bracht echter de verborgen capaciteit van de milieustraat in gemeente B aan het licht om desgewenst toch burgers uit gemeente A te kunnen toelaten.

Nieuw IPO-beleid nazorg stortplaatsen

Nazorg van stortplaatsen valt onder de verantwoordelijkheid van de provincies. Tijdens de stortperiode moet de provincie een nazorgplan van de stortplaatsbeheerder goedkeuren. Om daarin meer eenheid te brengen zijn onlangs door het IPO nieuwe richtlijnen gepresenteerd. Deze nemen de plaats in van de checklist nazorg stortplaatsen uit 1997. Een in het oog springend verschil is de beoordeling van de levensduur van de bovenafdichting. Deze kan, onder een aantal voorwaarden, langer zijn en doorgaans tot lagere kosten leiden.

'Versneld verouderen' succesvol

Essent Milieu heeft een belangrijke stap gezet naar de nieuwe kwaliteitseisen voor AVI-bodemassen. In een proef met de bodemassen van de Moerdijkse afvalverbrandingsinstallatie AZN is op semi-praktijkschaal aangetoond dat met het zogeheten 'versneld verouderen' de twee belangrijkste kritische parameters binnen de strengere eisen van het bouwstoffenbesluit zijn te krijgen. Koper en molybdeen voldoen in de proef aan de grenswaarden van categorie N2.

ARN, een baksteen met vergunning

De Afvalverwerking Regio Nijmegen, beter bekend als de ARN te Weurt, kreeg onlangs een nieuwe milieuvergunning. Het bedrijf reageerde ontstemd. De provincie staat er namelijk op dat de ARN in vier jaar tijd het storten afbouwt dat nu onderdeel is van de verwerkingswijze. Dit is makkelijker geschreven dan gedaan, want het bedrijf werkt al vele jaren tevergeefs aan een oplossing.

Bundeling van krachten, samen sterk

Na een intensieve periode van voorbereiding was het op 17 december zover. De leden van de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) en die van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen (VNAO) besloten te fuseren en in één nieuwe branchevereniging met de naam 'Vereniging Afvalbedrijven' verder te gaan.

En profil: Hinke Luiten


© Uitgeverij Noordhoek BV