VP-A-2-2004.jpg (95588 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
maart 2004 (8e jaargang nummer 2)

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Vereniging Afvalbedrijven: n gezicht voor de hele branche

Sinds 1 januari 2004 zijn de leden van de voormalige VVAV en VNAO in n belangenorganisatie gestapt, de Vereniging Afvalbedrijven. Na twee maanden is het tijd om de balans op te maken van het fusieproces en de toekomst van de sector.

Een problematisch grensgeval

De AVI die Westo wil bouwen op de grens van Nederland en Duitsland krijgt forse tegenwind van provincie en gemeenten. VROM is positief, maar regionale overheden en burgers worden steeds kritischer. Gezien het verloop van eerdere initiatieven is dat geen goed voorteken.

Benchmark Afvalscheiding bewijst nut

Het Afval Overleg Orgaan (AOO) bouwt in het kader van STAP aan een jaarlijks terugkerende gemeentelijke benchmark op het gebied van afvalscheiding. Na een eerste pilot in 2002 is hieraan in 2003 een vervolg gegeven. De resultaten van 2003 waren zeer succesvol. Aanleiding genoeg om er in 2004 mee door te gaan. Uiteindelijk doel is wel dat gemeenten zelf de draad oppakken.

En profil: Paddy No

Hoe groen is de Emerald Isle?

De sterke economische groei die de Republiek Ierland al ruim tien jaar doormaakt, niet voor niets de 'Celtic Tiger Economy' genoemd, heeft geleid tot een explosieve groei van de nationale afvalproductie. Dit afval wordt nu nog voornamelijk gestort, deels op stortplaatsen zonder adequate voorzieningen. Maar er zijn ook ambitieuze plannen om het Ierse afvalmanagement in lijn te brengen met Europese richtlijnen. Achtergronden, knelpunten en kansen van een groeinatie.

Aanbestedingen gaan vaak mis

Gemeenten voeren slechts in 9 procent van de projecten die aanbesteed moeten worden de procedure juist uit. Dat blijkt uit een onderzoek naar het nalevingsgedrag van aanbestedingsregels. De conclusies lijken niet van toepassing op de afvalinzameling, maar ook daar valt nog veel te verbeteren.

Sorteerders opgelet!

Tijdens het IMA Congres 2004, op 29 januari, ontspon zich een interessante discussie met het ministerie van VROM over de verplichte samenstellingpercentages van bouw- en sloopafval dat de grens over gaat. Een verplichting die nimmer te garanderen is en dus ook niet te handhaven valt.

Scheidings- en sorteerbranche in beweging

De Nederlandse scheidings- en sorteerbranche staat op zijn kop. Door een stagnerende aanvoer staan sommige bedrijven droog, enkele hebben zelfs de poorten moeten sluiten. Ze moeten wel, zolang de economie tegenvalt en het afval naar Duitsland verdwijnt. Tegelijkertijd verrijzen nieuwe moderne installaties. Want het zal beter gaan, zo verwacht de branche: in 2006 trekt de markt weer aan.

Herziening Bouwstoffenbesluit: minder regels, meer handhaving

Eind vorig jaar kondigde de minister van VROM aan veel regels te gaan schrappen. Het kabinet wil namelijk minder overheidsbureaucratie. Onderdeel is een vereenvoudiging van het Bouwstoffenbesluit (Bsb), dat berucht is om zijn complexiteit. Logische keuze dus van VROM. De vraag is alleen hoe de vereenvoudiging eruit moet zien.

Nieuwe opleidingen bouw- en sloopafval en vervuilde grond

Het vervoer van bouw- en sloopafval en vervuilde grond vergt veel van de chauffeurs. Kennis over zaken als milieu, gezondheid en veiligheid is onontbeerlijk. De verouderde cursussen 'vervoer bouw- en sloopafval' en 'vervuilde grond' zijn volledig geactualiseerd, ingekort en beter toegesneden op de vraag. Onder de paraplu van de Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) zijn twee opleidingsmodules tot stand gekomen.

Oplossing voor digestaat uit ONF-vergisters

Na jaren van onderzoek is eindelijk een (kortetermijn-)oplossing gevonden voor het digestaat uit de ONF-vergisters van VAGRON en SBI. Het digestaat is toegepast in het minerale afdichtingsmateriaal Hydrostab bij drie proefafdichtingen van stortplaatsen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de geteste Hydrostab-lagen voldoen aan het Stortbesluit bodembescherming, waardoor het een nuttige toepassing is. Gezien de regionale behoefte op stortplaatsen biedt het een oplossing voor minimaal 5 jaar.


Uitgeverij Noordhoek BV