VP-A-3-2004.jpg (88828 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
april 2004 (8e jaargang nummer 3)

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Brabant klem tussen Essent en Limburg

Brabant maakt zich zorgen over de vierde lijn bij AZN. De provincie wil die vierde lijn graag omdat daarmee de tarieven flink dalen, maar Essent bouwt pas als ook Limburg haar afval na 2008 blijft aanleveren. Limburg lonkt echter naar andere partners.

Calamiteit Hilversum is incident

Nog niet eerder heeft zich een voorval voorgedaan zoals in Hilversum afgelopen maand. Zestien mensen raakten na het legen van een huisvuilcontainer bedwelmd door een giftige stof. Zoiets valt niet te voorkomen, maar bedrijven moeten hierop wel voorbereid zijn.

Loon naar samenwerken in Limburg

De Limburgse gemeenten zijn al geruime tijd bezig tot meer samenwerking te komen. Doel is onder meer om de kosten van het afvalbeheer te verminderen. Wat dat betreft is 1 januari 2009 een belangrijke datum, omdat dan het verwerkingscontract met Essent afloopt. De Limburgse samenwerking moet leiden tot betere voorwaarden waaronder een nieuw ontract wordt afgesloten. Met Essent, of met een ander bedrijf.

Uitbreiding EU bezorgt nieuwe lidstaten veel werk

Op 1 mei 2004 krijgt de Europese Unie er tien nieuwe leden bij. Maar het afval- en milieubeleid van de meeste nieuwkomers staat nog in de kinderschoenen. Het is dan ook lang niet zeker dat zij hun regelgeving op tijd ingevoerd zullen hebben. Een blik op een lange, drukke invoegstrook.

Meer duurzame energie uit afval

'Modificatie en Stop' (MeS) heet het grootschalige project dat AZN de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd. Belangrijkste doel was de efficiency van de installatie en daarmee de verwerkingscapaciteit te verhogen. De eerste resultaten geven reden tot optimisme.

Petroleumcokes: residu of bijproduct?

Het Europese Hof van Justitie blijft ons nieuwe uitspraken aanleveren over het afvalstoffenbegrip. De uitspraak die hier wordt behandeld geeft de nadere grenzen aan tussen stoffen die als productresidu bij de productie ontstaan en als afvalstof moeten worden aangemerkt en stoffen die bij de productie ontstaan maar geen afvalstof zijn (bijproducten).

WOZ-beschikking: let op uw (onroerende) zaak!

Gemeenten zijn momenteel aan het taxeren in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Daarmee krijgen, in de periode tot 2005, alle onroerende zaken opnieuw een waarde toegekend. Deze waarde geldt als grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen en de waterschapsomslag. Een belangrijke operatie dus, ook voor afvalverwerkingsbedrijven.

Transport: milieu versus kosten

Vervoer over water of rails heeft een positief milieu-imago. Transport over de weg zou sterk vervuilend zijn. Die veronderstellingen zijn niet helemaal terecht, concludeert het onderzoeksbureau CE. Schoon versus vervuilend transport bestaat niet,daarvoor zijn er te veel factoren in het spel.

'Het komt vooral aan op de after-sales'

Terwijl de markt van inzamelvoertuigen onder druk staat, is Ros Roca bezig vaste voet op Nederlandse bodem te krijgen. De Spaanse fabrikant wil op termijn een aandeel van minimaal tien procent van de opbouwmarkt.

Eerste GPM III rolt van de band

Het eerste voertuig uit de nieuwe generatie achterladers van Geesink is op 15 april overgedragen aan Clean Mat. Met deze GPM III wordt afscheid genomen van de GPM II die twintig jaar geleden werd geļntroduceerd. De nieuwe productlijn vormt een keerpunt zowel voor de organisatie als de productie bij Geesink.

Online Advies voor afvalvervoerders

Het inzamelen en vervoeren van afvalstoffen kenmerkt zich door een veelheid aan nationale en internationale regels. Om afvalstoffenvervoerders door de jungle van regelgeving te loodsen, introduceert Transport en Logistiek Nederland voor haar leden op 1 mei 2004 het internetsysteem Afval@Route.

En profil: Carmen Ruiz

Gescheiden GFT-inzameling, 'n discussie?


© Uitgeverij Noordhoek BV