VP-A-4-2004.jpeg (85112 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
mei 2004 (8e jaargang nummer 4)

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Registreren? Studeren en administreren!

Op 1 mei gelden nieuwe regels voor het inzamelen van afvalstoffen. Er is nu n landelijke lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars. Alle bedrijven die deze activiteiten ontplooien moeten zich vr 1 augustus aanmelden. Dat betekent veel extra administratie n een pittige cursus.

IMA op de vingers getikt

Zoals iedereen weet die wel eens EVOA-kennisgevingen doet heeft het IMA de gewoonte om twee drie maanden de tijd te nemen voor het doorsturen van de kennisgeving naar het land van bestemming. Vaak door schier eindeloos heen en weer gecorrespondeer over aanvullingen van het dossier. Dit leidt doorgaans tot grote vertraging en zeker tot veel ergernis. Aan die praktijk lijkt nu een einde te zijn gekomen.

Duurzaamheid heeft (te) veel kanten

Kunststof verpakkingen breken door als duurzaam. Dat was de boodschap en tevens titel van de themabijeenkomst die het VMK vorige maand hield. Nieuwe ontwikkelingen werden geschetst, interessante invalshoeken benadrukt. Maar wat aan het eind van de middag toch het meest bleef hangen was de vraag wat we nu eigenlijk onder 'duurzaam' moeten verstaan.

Biomassa in Zuidwest Utrecht: onderzoek naar slaagkans

Het Actieplan Biomassa is uitgekomen: in de provincie Utrecht is in 2003 op verzoek van zes gemeenten gekeken hoe beleid vertaald kan worden in concrete resultaten. Dat gebeurde door het projectbureau Energie in Uitvoering in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.

Milieuhandhaving wordt weer serieus

Milieuhandhaving staat in de schijnwerpers. In maart kondigde het kabinet speciale milieuteams aan en kwam het Ambtelijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (ALOM) met een Landelijke Strategie Milieuhandhaving. De aandacht vanuit het kabinet voor de handhaving is te herleiden tot het actuele debat over normen en waarden, maar is ook gebaseerd op onderzoeken die uitwezen dat de milieuhandhaving tekortschiet. Een kennismaking met de nieuwe middelen die de milieuhandhaving weer een prominente positie moeten geven.

LAP vordert op een pad vol kuilen

Het LAP ligt redelijk op stoom, zo blijkt uit de voortgangsrapportage door het AOO. De doelstellingen komen in rap tempo naderbij. Toch blijven er zorgen. Vooral of de verbrandingscapaciteit in de toekomst voldoende zal zijn. Storten van brandbaar afval is nu bijna tot nul gereduceerd, maar komt er geen AVI-uitbreiding dan zullen de deponien hun deuren weer open moeten zetten.

Afval met een luchtje

Alle abonnees op dit blad veren nu overeind. De ene helft omdat ze zich betrapt voelt en de andere uit leedvermaak. Maar beide kampen kunnen weer gaan zitten. Het gaat over afvalstoffen die vanwege pregnant in het afval aanwezige bestanddelen de zintuiglijke waarneming met het reukorgaan prikkelen. Om zulk afval te krijgen hoef je niet eens zo ingewikkeld veel te doen. Je geeft zo'n beest te eten en het zadelt je als dank op met het bedoelde afval. Afval? Ho ho. Even aan de teugels trekken.

Geen landelijke lijn in acceptatie bioplastic

Daar waar iedereen zo beducht voor was is toch gebeurd. Iedere gemeente gaat zelf bepalen of bioplastics bij het GFT-afval mogen. En de staatssecretaris had nog wel zo gezegd dat een uniforme landelijke acceptatie voorwaarde was voor het welslagen van dit product dat iedereen fantastisch vindt en waarvan het milieueffect onbetwist voordelig is. Over het verlies van een win-win situatie.

Samen een onzekere markt op

De algemene ledenvergadering van de AVL heeft zich bij meerderheid uitgesproken voor een statutenwijziging, waardoor de weg naar verregaande samenwerking openligt.

En Profil: Simon Bos

Voorbereid op het onverwachte

De afgelopen tijd hebben zich diverse crisissituaties voorgedaan in de afvalwereld. Onnodig vaak bleek daarbij de voorbereiding ter plekke te moeten plaatsvinden. Paniek en negatieve beeldvorming zijn het gevolg. Goede planning vooraf, heldere afspraken en verantwoordelijkheden helpen echter om de situatie correct af te handelen en imagoverlies te voorkomen. Een handreiking.

Weer het beste jongetje van de klas?

Van Kaathoven Groep: zorg voor het milieu

Een verantwoorde zorg voor het milieu neemt een belangrijke plaats in binnen de samenleving. De Van Kaathoven Groep deelt die zorg en de verantwoordelijkheid ervoor. Samen met de klant wil het bedrijf deze uitdaging aangaan.


Uitgeverij Noordhoek BV