VP-A-5-2004.jpg (43610 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
juni 2004 (8e jaargang nummer 5)

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Dubbel profiel: zussen in afval

Aanbesteden: De regie in eigen hand

De huidige ontwikkelingen rondom het (Europees) aanbesteden hebben in veel gevallen directe invloed op de manier waarop gemeenten omgaan met opdrachten voor leveringen en diensten. Sinds 1996 voert De Jonge MilieuAdvies (JMA) regelmatig (Europese) aanbestedingen uit die betrekking hebben op afval en afvalinzameling. Daarom een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen en maatregelen, met als invalshoek onze praktijkervaring.

Een zekere onzekerheid

Via de milieuvergunning kunnen afvalbedrijven een financiŽle zekerheid opgelegd krijgen. Dat kan flink in de papieren lopen. Bovendien is het onzeker ůf hij wordt opgelegd en hoe hoog het bedrag is. Wijzigen van een milieuvergunning is niet meer zonder risico.

Pakken met boter

De exportdiscussie is nog altijd niet uitgewoed. Maar het is heel goed mogelijk dat die over anderhalf jaar omgeslagen is in een even felle importdiscussie. Het lijkt er echter op dat zowel de overheid als het bedrijfsleven daar niet over wil nadenken.

Bestuurlijke boete eindelijk in zicht

Al jaren trappelen gemeenten van ongeduld om met bestuurlijke boetes de verloedering te bestrijden en kleine overtreders lik op stuk te geven. Eigenlijk was iedereen het hier allang met elkaar over eens, maar een wetsvoorstel heeft steeds op zich laten wachten. Een blik in de keuken waar erg lang is gekookt en het recept nog steeds de nodige vragen oproept.

Groenafval wel of niet over het land uitrijden

De huidige regelgeving rond het uitrijden van groenafval is te rigide. Daar is iedereen het over eens. Voor bermmaaisel, oogstresten en houtsnippers geldt: zodra je ermee gaat slepen, moet het naar de afvalverwerker. Anders hang je. Handhavers, beleidsmakers en agrariŽrs zoeken op het ogenblik naar een betere route voor het groenafval.

Textielinzameling in de lappenmand

De gescheiden inzameling van textiel, belangrijk onderdeel van het gemeentelijke afvalbeleid, zit in het nauw. CREM voerde in opdracht van het Leger des Heils onderzoek uit naar de veranderde markt en de problemen die dat veroorzaakt. Extra inzet van gemeenten is in elk geval hard nodig.

Europa stelt nieuwe eisen aan verpakkingsafval

Begin dit jaar keurde het Europees Parlement de herziening van de Europese verpakkingsrichtlijn goed. De vorige dateerde uit 1994. Europa legt hiermee de lat voor recycling fors hoger. Desondanks haalt Nederland de doelen voor 2008 nu al ruimschoots. Enige zorgenkindje is de kunststofverpakking.

Klagen is goed, maar het houdt een keer op

Een goede relatie met de buurt is voor een afvalbedrijf onmisbaar. Maar soms lukt het niet. Bij het groencomposteringsbedrijf RRT in de Betuwe kennen ze daarover meepraten. Ook de Gelderse handhaving kent het fenomeen. Hoe om te gaan met de continue klager?

Aanbesteden volgens het boekje

'Een handige leidraad om alle praktische zaken voor aanbesteding mee te doorlopen'. Dat zijn de eerste reacties op het RAW-bestek voor inzamelen van huishoudelijk afval. Kritiek is er ook. Vooral op de wijze waarop het contract juridisch tot stand komt en de onvoldoende aansluiting met de branche. 'Het is een spoorboekje dat laat zien waar de stations staan, maar niet hoe de treinen lopen'.

De Europese agenda; van woorden naar daden

Design en kwaliteit

Komende maand introduceert Sulo Milieutechniek nieuwe, modern vormgeven vierwiel-containers met volumes van 660 en 770 liter. Deze containers uit de MGB-serie zijn een voortzetting van de kwalitatief hoogstaande en veelzijdige containerlijn die SULO twee jaar geleden inzette met de MGB 1100.


© Uitgeverij Noordhoek BV