VP-A-6-2004.jpg (43508 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
augustus 2004 (8e jaargang nummer 6)

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Ruimere vrijstelling GFT-inzameling in het verschiet

De verplichting om GFT-afval gescheiden in te zamelen blijft, maar de vrijstelling die gemeenten daarvoor kunnen krijgen moet aanzienlijk worden uitgebreid. Dat is de verwachting van het AOO-advies dat begin september naar staatssecretaris Van Geel gestuurd wordt.

En Profil: Rob Balfoort

Meermalig PET op zijn retour

Van Geel wil de hervulbare PET-verpakking vervangen door een eenmalige. Europese regels zouden hem daartoe dwingen en het is beter voor het milieu. Dat laatste kan hij in ieder geval nog niet hard maken en tegen het eerste zou hij zich beter teweer kunnen stellen. Zwaar lobbywerk en verwarrende ontwikkelingen sturen op dit moment het debat over de PET-fles.

Mengen en sorteren verwijderen?

Recentelijk zijn drie Voorzittersuitspraken verschenen (nr. 200402810 van 19 mei 2004, nr.200403888 van 30 juni 2004 en nr.200404406 van 2 juli 2004) die aandacht verdienen omdat de inhoud zeer merkwaardig is en een uiterst onwelkome trend kunnen zetten voor sorteerders en mengers van afvalstoffen.

Maxair moet GFT impuls geven

Bij hoogbouw en moeilijke buurten kun je uitstekend gescheiden GFT inzamelen. Het buitenland bewijst dat op enkele plaatsen. Aanvoer ťn kwaliteit zijn daar hoog. Je moet wel je inzamelsysteem aanpassen en de burgers motiveren door beloning en straf. Dat stelt de BCPN, de branchevereniging voor composteerders. Een centrale plaats is bij dit alles gereserveerd voor het Maxair systeem.

De markt van de biozak

Waarom zoveel drukte om een zak voor afval?

BCPN wil campagne voor biozak

De nog jonge belangenvereniging van composteerbare producten heeft al veel bereikt.

IWM Support, een nieuwe intermediair op het gebied van EVOA

Nu het IMA (Internationaal Meldpunt Afvalstoffen) de uitvoering van de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) per 1 januari 2005 overdraagt aan Novem/Senter, zal de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven ten aanzien van het doen van kennisgevingen toenemen.

Reacties op artikel 'Klagen is goed, maar het houdt een keer op'

In Afval! nummer 5 staat een artikel over een handhavingsactie bij RRT Betuwse Groen Recycling. Tegen dit groencomposteringsbedrijf komen regelmatig klachten binnen de de provincie Gelderland. In een interview met handhaver David Snel beschrijft deze zijn ervaringen, visie en dilemma's die hij bij het bedrijf tegenkwam. Op dit artikel zijn twee reacties binnengekomen.

Olie in de EURAL

Minerale olie blijft een lastige component bij het toetsen van afvalstoffen aan de EURAL. Dat komt vooral, doordat de gebruikelijke analysemethode niet aansluit op de voor de EURAL gebruikte stofomschrijvingen. In dit artikel wordt een voorstel gedaan, om tot een eenduidige interpretatie te komen.

Deel 2: bepaling inhoud containers

Halverwege 2003 berichtte ik in Afval! over de gewenste veranderingen rond de bepaling van de inhoud van containers en kipauto's. De inhoud in relatie tot het gewicht bepaalt het storttarief. Ondanks een recente aanpassing die het ministerie van financiŽn heeft doorgevoerd kan het veel simpeler en goedkoper. Transport en Logistiek Nederland en Vereniging Afvalbedrijven hebben een nieuw voorstel naar het ministerie gestuurd.

CAO niet onomstreden

In mei bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de CAO Afval & Milieu. Het akkoord is echter niet onomstreden. De Abvakabo had graag ook afspraken gemaakt over de loonontwikkeling in 2005 maar kreeg geen voet aan de grond. De andere twee vakbonden die meeonderhandeld hebben zijn tevreden met het resultaat en zullen hun leden positief adviseren.

Geveke breidt programma uit

Geveke Special Products uit Veenendaal heeft haar leveringsprogramma op maar liefst drie fronten uitgebreid.


© Uitgeverij Noordhoek BV