VP-A-7-2004.jpg (51387 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
september 2004 (8e jaargang nummer 7)

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


VIHB leidt tot commotie

De invoering van de registratieplicht voor iedereen die afval vervoert of verhandelt was bij met name buitenlandse bedrijven en schippers onbekend. En dat leidde tot beroering: 'Laat Van Geel z'n eigen afval opruimen'.

AVI's voorzichtig positief over MEP

De AVI's krijgen misschien beter toegang tot de MEP-subsidie. Dit blijkt uit de reactie van minister Brinkhorst van EZ op de evaluatie van de wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Maar AZN is totaal onverwacht de subsidie geweigerd. Reden: AZN produceert geen elektriciteit.

Hoeveel ruimte krijgt een gemeente

Het AOO heeft eindelijk haar GFT-ei gelegd. Handhaaf de wettelijke inzamelplicht voor GFT-afval, maar verruim de ontheffingsgronden. Maar de discussie of composteren wel of niet beter is dan verbranden gaat onverminderd voort.

Geen GFT-inzamelen in buitengebieden met diftar

Eťn van de gemeenten die zeker gebruik gaat maken van de verruimde ontheffing is Dalfsen. En deze ROVA-gemeente zou nog veel buurgemeenten daarin mee kunnen trekken. Onderzoek heeft laten zien dat bij diftar op GFT-afval in het buitengebied het aanbod zo laag is dat de inzameling beter kan worden gestaakt.

Afvalwereld nog sterk diesel-minded

In tegenstelling tot Duitsland zijn schone voertuigen in ons land nog nauwelijks ingeburgerd. Ook niet binnen de afvalbranche, die nog sterk diesel-minded is. Toch lopen her en der in het land proefprojecten met roetfilters, met voertuigen die rijden op aardgas, en voertuigen op biobrandstoffen.

En profil: Ad Cardon

'One stop service' TSN levert keiharde besparingen

Stilstand van bedrijfsauto's kost handenvol geld. Zeker in de efficiŽnte business van moderne afvallogistiek. Met 'one stop service' van voertuigen vanuit ruim zestig vestigingen speelt Techno Service Nederland (TSN) in op de vraag naar snel en efficiŽnt vlootbeheer. Een gat in de markt. Want met maximalisering van de inzetbaarheid valt nog veel te besparen.

DTO slachtoffer van Europese markt

Eind dit jaar neemt AVR afscheid van haar draaitrommelovens. En daarmee neemt VROM afscheid van de zelfvoorzienendheid voor de verwijdering van gevaarlijk afval. VROM kiest voor de Europese markt. Dat ligt anders in de ons omringende landen. Maar daar zijn de DTO's dan ook beter in staat hun broek op te houden.

Zwerfafvalbeleid met burgers: wat levert het op?

Veel burgers zien zwerfafval als een groot milieuprobleem in hun omgeving. Voor het ministerie van VROM onderzochten de adviesbureaus CE en Korbee & Hovelynck welke ideeŽn mensen hebben om dit probleem op te lossen, en of deze ideeŽn in de praktijk ook haalbaar zijn. Voor de haalbare ideeŽn zochten zij naar organisaties die deze willen oppakken en uitvoeren. De animo was klein. Burgerbetrokkenheid vergt een kritische afweging van kosten en baten.

Mens als kapitaal

DAF wil doorgroeien. Herstructurering van de productie ťn stimulering van het personeel moeten dat mogelijk maken. Als vliegwiel heeft DAF zijn zinnen gezet op het lichte LF-model, dat wordt gemaakt in de zusterfabrieken van Leyland. Maar het zijn de mensen die het moeten doen en wel volgens het nieuwe motto 'Alles in ťťn keer goed'. Over methoden om betrokkenheid van personeel te vergoten.

Geregel en gegriezel

Sinds 1 mei van dit jaar moeten vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen geregistreerd staan op de VIHB-lijst. Dit blad heeft er uitvoerig bij stilgestaan. Zoals bekend zijn de eisen om op de lijst te kunnen komen gelijk aan die om beroepsvervoerder te mogen zijn.

UitgeMEPt?


© Uitgeverij Noordhoek BV