VP-A-8-2004.jpg (19843 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
november 2004 (8e jaargang nummer 8)

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Stortplaatsen in het nauw

De aangekondigde wijzigingen in de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2005 drijven stortplaatsen verder in het nauw. Voortaan worden secundaire bouwstoffen op stortplaatsen belast. De maatregel is nadelig voor de stortsector, die toch al moeilijke tijden doormaakt, ťn in conflict met milieudoelstellingen. Een oplossing ligt in verbreding van het verhoudingsgetal.

Is verontreinigde grond een afvalstof?

Op 7 september jl. heeft het Europese Hof van Justitie (zaak c-1/03) wederom een belangrijke stap gezet in de niet aflatende discussie over wat nu wel of niet een afvalstof is. Het ging hier om een perceel met olie verontreinigde grond in BelgiŽ, waarvan het Hof oordeelde dat olie en grond beide afvalstof zijn. Dat kan gevolgen hebben voor de Nederlandse regelgeving.

PET-besluiten zijn genomen: en wat nu?

Vanaf 1 januari 2006 vervalt de verplichting om grote frisdrank- en waterflessen meermalig te gebruiken. Tegelijkertijd moeten kleine frisdrankflessen apart worden ingezameld. De vraag is nu wie op die grote ontwikkeling gaat inspelen, en op welke manier.

"Neem onzekerheid als een gegeven"

Op de eerste afvalconferentie stond innovatie in de afvalbranche voorop. Althans, dat was de bedoeling van organisatoren VROM en Vereniging Afvalbedrijven. Maar de zorgen van vandaag bleken het onderwerp flink te overschaduwen. De toekomst was op 6 oktober in De Doelen veelal een extrapolatie van de huidige knelpunten.

Cijfers en de milieuvergunning

Bedrijven met een milieuvergunning, dus ook afvalbedrijven, worden gecontroleerd. Handhavers willen weten welke afvalstoffen het bedrijf binnenkomen en welke het bedrijf verlaten. Dit kan met een zogenaamde massabalans worden aangetoond. Tot zover vertel ik niets nieuws. Er lijkt echter een kentering plaats te vinden. In de provincie Utrecht vindt een proef plaats bij sorteerbedrijven die de financiŽle administratie van het bedrijf als uitgangspunt neemt. Het lijkt erop dat afvalbedrijven bij voorbaat verdacht zijn.

Assen neemt Translift zijladers in gebruik

Op 20 september heeft Afvalbeheer gemeente Assen twee Translift zijladers in gebruik genomen. Het gaat hierbij om het type VARIA PLUS IES (met geÔntegreerde zakkenbak), waarmee ook in andere gemeentes al met volle tevredenheid gewerkt wordt.

ICT moet marges in afvalbranche vergroten

Automatisering in de afvalbranche beperkt zich niet meer tot de processen en weegbruggen. Juist het complete, operationele proces en de ondersteunende werkzaamheden zijn steeds vaker onderwerp van ICT-projecten. Doel is vergroting van het rendement door betere informatie en beheersing van alle bedrijfsprocessen.

Pollutec: spiegel van groeiende thuismarkt

De Pollutec weet zich goed staande te houden in het matte economische tij. Er is dan ook meer dan genoeg te doen op afvalgebied in Frankrijk en Zuid-Europa. De Franse markt is groeiende en dat proef je op de beurs.

De reÔntegratie ligt op straat

Het aantal initiatieven dat daklozen en verslaafden betrekt bij het schoonhouden van de openbare ruimte, neemt sinds een paar jaar rap toe. Een welkome aanvulling op de reguliere reinigingstaken, ingegeven door sociale motieven.

Het paard achter de wagen

En Profil: Kees Beekhuis

Software voor de afvalbranche

Ook in de afvalbranche is software niet meer weg te denken. De automatisering speelt een steeds grotere rol bij het efficiŽnt beheersen van processen. Een overzicht.


© Uitgeverij Noordhoek BV