3e jaargang nummer 6

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval99-06.gif (36841 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
Augustus 1999

 

Afvalstoffenbelasting voor de rechter

Stortplaatsen moeten afvalstoffenbelasting betalen over het afval dat bij hen wordt aangeboden. Maar wat moet men verstaan onder 'afval'? Daar zijn stortplaatsen en fiscus het niet over eens. Nu sommige een naheffing van miljoenen guldens door de bus hebben gekregen, moet de rechter er aan te pas komen om de strijd te beslechten.

Belasting op storten wordt verhoogd met 100 gulden

De belasting op het storten van afval zal waarschijnlijk gefaseerd worden verhoogd met 100 gulden. Dit voornemen kondigde Minister Pronk aan bij de behandeling van de voortgangsrapportage over het opengaan van de provinciegrenzen voor brandbaar afval. Deze gaan open op 1 januari 2000.

Handel in koelkasten bevroren: gevolgen voor de vervoerder

Afvalvervoerders kunnen een opdracht krijgen een partij 2e hands koel- en vriesapparatuur te vervoeren. Voorzichtigheid is dan geboden; Men maakt zich snel schuldig aan illegale handel!

Geen ontheffing nodig voor stoppen met gescheiden inzameling gft

Gemeenten kunnen zelfstandig beslissen de gescheiden inzameling van gft voor een deel van het grondgebied niet meer uit te voeren. Daarvoor is geen ontheffing van het rijk nodig. Het moet alleen gemeld worden. Vooral bij de grotere gemeenten in Nederland is bij de hoogbouw gescheiden inzameling van gft een probleem. Enkele willen er daarom mee stoppen.

Nieuws uit de markt

Overzicht van nieuwe producten en diensten

 

Thema
Bouw- & sloopafval

Op 1 juli is het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming volledig actief geworden. Dat betekent dat het besluit ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Na 15 jaar van discussies en onderhandelingen is er dan eindelijk duidelijkheid. Tenminste op hoofdlijnen. Iedereen is blij met het besluit, maar signaleert toch nog behoorlijk wat tekortkomingen. Het cursus- en congrescicuit draait al twee jaar op volle toeren om iedereen op de hoogte te brengen van de aanstaande veranderingen. En blijkbaar is er nog onzekerheid genoeg, want voor het komend halfjaar staan en weer voldoende gepland. Wij vroegen de BRBS en de BABEX hun visie op het besluit te geven en wat de veranderingen voor de toekomst zullen gaan inhouden. Ook wordt in dit thema besproken wat de gevolgen van het Bouwstoffenbesluit zijn voor recyclinginstallaties.

Handhaving Bouwstoffenbesluit uiterst onzeker

Afval wordt grondstof, slopen wordt demonteren

Gevolgen voor uitvoering en techniek van BSA-recyclinginstallaties

 

Vaste rubrieken

Berichten

Nieuws uit de markt

Reststoffenbulletin


Uitgeverij Noordhoek BV