3e jaargang nummer 7

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval99-07.jpg (21292 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
September 1999

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Nieuwe BFI directeur wil voorlopig rust in de tent

De nieuwe algemeen directeur van BFI Holding (SITA BFI), Dominique Bernard (52), is vanaf februari van dit jaar in functie. Zijn primaat bij het Nederlandse SITA BFI kwam onverwacht. Bernard had namelijk een paar maanden eerder de functie van vice president Strategie en Milieu op het Franse SITA hoofdkantoor aanvaard. Voorlopig werkt hij drie tot vier dagen in Nederland en is tegelijkertijd nog verantwoordelijk voor een deel van de taken van zijn vorige positie.

 

Brandend kunststof

De VMK heeft als vertegenwoordiger van de kunststofindustrie de oplossing gepresenteerd om de taakstelling voor hergebruik van kunststof te kunnen realiseren. Subcoal heet die oplossing, waarmee men kunststof uit huisvuil wil bijstoken in elektriciteitscentrales. De kunststofindustrie hoopt op termijn 50.000 ton kunststof in brandstof om te kunnen zetten. Dat levert ook nog een aardige CO2-reductie op. De eerste praktijktesten waren hoopvol. Nu moet de techniek zich op een concurrerende markt gaan waarmaken.

 

ADMES-project winkelafval nadert onzekere praktijkfase

Het hergebruik van afvalstoffen moet in 2010 gestegen zijn van 72 naar minstens 80 procent. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren; zeker in de detailhandel waar de scheidingspercentages laag zijn. ADMES is voor die doelgroep een project gestart. Doel is om door onderlinge samenwerking een betere afvalscheiding en efficiŽntere logistiek te bereiken. Het vooronderzoek heeft geleid tot een paar praktische inzamelmodellen. Nu deze aan de praktijk moeten worden getoetst ontbreekt de steun van de verenigde inzamelaars die zich uit het project hebben teruggetrokken. Ook subsidiegever VROM is aanmerkelijk minder enthousiast. Het hoopvolle project lijkt een onzekere toekomst tegemoet te gaan.

 

Nederlands afvalstoffenplan voor Dnipropetrovsk

In OekraÔne is een project afgerond ter verbetering van het afvalstoffenmanagement in een grote industriestad. Ingenieursbureau Witteveen + Bos, die het project heeft geleid, ziet naast overeenkomsten, toch vooral verschillen met vergelijkbare projecten in Nederland. In de eerste plaats zorgt geldgebrek natuurlijk voor grote problemen in de hele afvalverwijderingsketen. Maar ook het feit dat de zorgplicht niet zoals in Nederland bij de gemeente ligt maar bij de huiseigenaar, zorgt voor knelpunten in de uitvoering. Specifieke omstandigheden vragen om een specifieke aanpak.

 

Nieuw zijladersysteem leegt ondergronds afval automatisch

Directeur J. Laurijssens van Netwerk in Dordrecht presenteerde vrijdag 9 juli "een, voor zover ik weet, meer dan Europese primeur. "De binnenstad van Dordrecht zal, als alles meezit, vanaf voorjaar 2000 beschikken over een uniek ondergronds inzamelsysteem voor huishoudelijk afval (exclusief papier en glas) met zestig afvalzuilen. Het nieuwe zit 'm vooral in het zijladersysteem van de inzamelwagen. Na een voorbereidingsfa-se van ruim drie jaar, vond op 9 juli de eerste 'leging' van de ondergrondse container plaats. Daarbij ging niet het afval in de inzamelwagen maar kozen groene en blauwe (Netwerkkleuren) heliumballonnen het luchtruim.

 

Uitbesteden aan particuliere inzameldiensten is goedkoper

Het Afval Overlegorgaan (AOO) heeft de gemeentelijke afvalstoffenheffing van alle Nederlandse gemeenten onderling vergeleken. Eťn van de conclusies luidt dat burgers goedkoper uit zijn wanneer hun huishoudelijk afval wordt ingezameld door een particulier bedrijf dan wanneer de overheid het vuilnis ophaalt.

 

Glasvezel in kleigroeven

De grens tussen afval storten en nuttig toepassen is niet zo gemakkelijk te trekken. Een recente uitspraak van de Raad van State laat zien dat bedrijven aan heel wat voorwaarden en formaliteiten moeten voldoen, wil hun afval aangemerkt worden als 'nuttige toepassing'.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Nieuws uit de markt

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV