3e jaargang nummer 8

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval99-08.gif (33475 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
october 1999

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Definitie afval hét knelpunt bij hergebruik

Er zijn geen knelpunten voor hergebruik van afvalstoffen die actief overheidsingrijpen nodig maken. Betere voorlichting en vermindering van enkele administratieve regels lossen veel op. Dat concludeerde minister Pronk naar aanleiding van een analyse van eventuele moeilijkheden voor hergebruik. Voor de toekomst zal vooral handhaving hoog op zijn prioriteitenlijstje staan. Hergebruik wordt in de politiek nog steeds vooral met de mond beleden, zo blijkt maar weer.

 

Arbeidsomstandigheden in het afvalstoffenvervoer

Zo nu en dan wordt er gesuggereerd dat het slecht gesteld zou zijn met de arbeidsomstandigheden in het afvalstoffenvervoer en de inzameling van afval. Onlangs zorgde de FNV voor commotie door meerdere malen via de landelijke pers kenbaar te maken dat het slecht gesteld is met de arbeidsomstandigheden in de afvalbranche. Ook de Arbeidsinspectie houdt de sector nauwlettend in de gaten. Tijd dus om ons af te vragen of de afvalsector, in vergelijking met de rest van de vervoerssector, inderdaad zo slecht presteert op gebied van de arbeidsomstandigheden.

 

Uniform toetsingskader nodig voor verwerking scheepsafval

De overheid tracht illegale lozingen bij havenontvangstinstallaties (HOI's) en tankcleaners (TC's) te voorkomen en bedient zich hierbij van een steeds groter wordend pakket van administratieve controlemiddelen. Adviesburo Colsen is vanaf 1995 betrokken bij het acceptatie- en verwerkingsbeleid in deze sector en ziet de administratieve lasten fors toenemen. Bovendien voorziet de overheid vooralsnog niet in een uniform toetsingskader en worden individuele concurrentieposities aangetast.

 

Utrechtse werfkelders beproeven ondergronds afval

Vier horeca-ondernemers aan de Utrechtse werven kunnen sinds enkele maanden op elk moment van de dag hun afval ondergronds kwijt. De deelnemers reageren nog huiverig op het experiment. De inzamelpunten zitten namelijk pal onder de terrasjes op de werven: 'Wat als het gaat stinken?'

 

Nieuw zijladersysteem leegt ondergronds afval automatisch

Directeur J. Laurijssens van Netwerk in Dordrecht presenteerde vrijdag 9 juli "een, voor zover ik weet, meer dan Europese primeur. "De binnenstad van Dordrecht zal, als alles meezit, vanaf voorjaar 2000 beschikken over een uniek ondergronds inzamelsysteem voor huishoudelijk afval (exclusief papier en glas) met zestig afvalzuilen. Het nieuwe zit 'm vooral in het zijladersysteem van de inzamelwagen. Na een voorbereidingsfa-se van ruim drie jaar, vond op 9 juli de eerste 'leging' van de ondergrondse container plaats. Daarbij ging niet het afval in de inzamelwagen maar kozen groene en blauwe (Netwerkkleuren) heliumballonnen het luchtruim.

 

Thema: jaaroverzicht 1998

Het afvaljaar 1998

Het jaar 1998: dat klinkt lang geleden. Maar een gedegen jaaroverzicht is meestal pas te maken als alle cijfers en trends bekend en verwerkt zijn. Vandaar dat jaaroverzichten de gewoonte hebben om op een moment te verschijnen dat het nieuwe jaar al aardig gevorderd is. 1998 was het jaar waarin de overheid haar milieurichtlijnen verder aanscherpte. Convenanten werden afgesloten maar vooral de schaalvergroting en privatisering bleef centraal in ieders belangstelling staan.

Milieujaarverslagen in de afvalbranche: Een kwestie van smaak?

Volgend jaar staan de AVI's er voor het eerst voor: het publiceren van een verplicht milieujaarverslag. Ook de niet-verplichte bedrijven in de afvalbranche publiceren steeds meer vrijwillig over hun milieuprestaties. In navolging van vorig jaar, belicht dit artikel de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van de publieksmilieujaarverslagen in de afvalbranche.

Shredders in ontwikkeling

Vorig jaar presenteerde vakblad Afval! een handig overzicht van de belangrijkste Nederlandse en Belgische leveranciers op het gebied van verkleiningsapparatuur. Ook dit jaar kunt u zich op de hoogte stellen van de laatste producten en ontwikkelingen; het overzicht is volledig geactualiseerd. Een aantal leveranciers hebben de shredder uit hun assortiment gehaald, terwijl anderen een nieuwe vertegenwoordiging hebben gekregen. De bekendste leveranciers komen hieronder aan bod. Daarnaast geeft de matrix 'in één oogopslag' weer welk bedrijf een shredder in huis heeft voor welke materiaalsoort.

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV