3e jaargang nummer 9

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afvalnov 99.jpg (21593 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
november 1999

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


 

Arbeidsomstandigheden afvalbranche vallen níet mee

De afvalbranche is een zich snel ontwikkelende branche. Dit komt door de ontwikkeling van de technologie, de steeds strengere wet- en regelgeving en door vele fusies en overnames. Daarnaast is er sprake van marktwerking waardoor gemeentelijke reinigingsdiensten en particuliere bedrijven zeer scherp moeten concurreren om hun marktaandeel te kunnen behouden. Door al deze ontwikkelingen bij elkaar verandert ook de situatie voor werkgevers en werknemers bijna van dag tot dag.

 

Twee keer groen is rood

Het Ministerie van VROM wil de import en export van afvalstoffen aan passen. Overbrengingen van groene lijst afvalstoffen waar tot op heden geen kennisgeving voor nodig is, moeten in de toekomst volgens de oranje of rode lijstprocedure plaats vinden.

 

Dakgrind nog te weinig gewassen en hergebruikt

Ons dakgrind is vervuild en de overheid wil daar verandering in brengen. Centraal staat de wens tot hergebruik. De situatie dat verontreinigd grind voor de aanleg van wegen wordt gebruikt, moet spoedig tot het verleden behoren, zo propageert het ministerie van VROM. Wassen en opnieuw gebruiken als dakgrind, moet het nieuwe motto worden. De praktijk lijkt vooralsnog enkel kennis te nemen van dit streven. Afvalverwerkers die klaar staan om het grind te reinigen zien hun installaties meer stil staan dan draaien. Aangepaste regelgeving moet uitkomst bieden.

 

NIBV wil overheid en ondernemers dichter bij elkaar brengen

Ondernemers en milieu-ambtenaren hebben het nogal eens met elkaar aan de stok. Milieumaatregelen zijn er niet voor niets, maar het schort nog vaak aan uniformiteit en consequente handhaving. Gevolg is dat menig ondernemer zich het slachtoffer voelt van bestuurlijke willekeur. Volgens mr. F.J. Woreel, manager van het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen, NIBV, zijn er voldoende mogelijkheden om een conflictsituatie te vermijden.

 

Contempt of court

De uitvoer van afvalstoffen naar Duitsland om deze als bouwstof te gebruiken voor ondergrondse herfundering van kalimijnen is eerder in deze rubriek behandeld. Het ging om de vraag of de inzet moet worden aangemerkt als nuttige toepassing dan wel als verwijdering. Aanleiding was dat de toenmalige Minister van VROM vond dat het om verwijdering ging, omdat de afvalstoffen ondergronds zouden worden opgeslagen.

 

Thema: automatisering

 

Automatisering diftar lukt, maar met moeite

Anderhalf jaar geleden kopte Afval!: 'Automatisering bij diftar grootste hobbel'. De kinderziektes bleken voor veel gemeentes ingrijpender dan verwacht. Grootste probleem en tijdrover was het automatiseringproces, oftewel de vraag: hoe krijgt de burger de juiste afrekening door de bus? De pogingen om de vervuiler te laten betalen zijn nog steeds met recht 'verwoed' te noemen. Toch beginnen de voordelen van diftar op te wegen tegen de nadelen, en lijkt ook de burger erbij te winnen.

 

Hoe schoon is schoon?

Elke gemeente weet dat haar interne en externe visitekaartje grotendeels gevormd wordt door de vraag hoe schoon de openbare ruimte is. En het zijn uiteraard vooral (grote) steden die er mee worstelen: meer mensen in een anoniemere omgeving veroorzaken nu eenmaal meer (zwerf-)vuil. Maar de vraag naar een schone omgeving is altijd een relatieve: hoe schoon is schoon, en is het noodzakelijk dat iedere plek even schoon is? Als je weet wat je wilt, plant de computer je reinigingsbeleid.

 

TU Delft automatiseert afvalbeheer volgens eigen ontwerp

Het millenium brengt niet alleen problemen, maar ook kansen. Dit bewijst de Technische Universiteit Delft, waar men zelf een programma, genaamd CDIS, heeft gemaakt om het afval te beheren. Zonder het naderende millenium was het er waarschijnlijk niet van gekomen. De noodzaak om de bestaande software te vervangen door milleniumbestendige software, verschafte de TU een kans tot verbetering van het afvalbeheer. Een kans die op een bijzondere manier is aangegrepen.


Overzicht van software

Productoverzicht van de afvalstoffenregistratiepakketten die een steeds bedrijfintegralere functie krijgen.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV