3e jaargang nummer 10

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval! cover nr.10.gif (20423 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
december 1999

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


 

AVR groeit naar top Benelux

Al in 1998 kondigde AVR aan dat ze tot de top vijftien van Europese afvalbedrijven wilde horen en bovendien een stevige basis in de Benelux (de thuismarkt) voor ogen had. Na heel wat kleine overnames heeft de nummer drie van de Nederlandse afvalmarkt nu een bod gedaan op de 'grote vis' AVIRA uit Duiven. Voor directeur den Ouden is groei echter geen dogma. "Er moet voldoende kritische massa zijn om de marktrisico's op te vangen."

 

Wet milieubeheer treedt buiten landsgrenzen

Bij een aanvraag voor een milieubeheervergunning moeten ook de milieugevolgen voor het buitenland worden betrokken. Dit stelt een recente uitspraak van de Raad van State. Een interessante uitspraak, die verstrekkende gevolgen voor de afvalsector zou kunnen gaan hebben.

 

Eindhoven steunt Bialystok

Nederland kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het afvalbeleid in Centraal- en Oost-Europa. Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid. Hun rollen zijn uiteraard verschillend. Bedrijven zijn uitvoeringsgericht, waarbij het aanboren van nieuwe markten een belangrijke drijfveer is. De overheid legt het accent meestal op het fungeren als (hulp)motor achter de afvalontwikkeling, dit vaak binnen het kader van een stedenband. Een voorbeeld hiervan is het afvalscheidingsproject dat is opgezet door de Poolse stad Bialystok in samenwerking met haar zusterstad Eindhoven.

 

Limburg via ISO naar vergunning op maat

Milieucertificaties zijn in. Een beetje bedrijf wil laten zien dat het milieuzorg hoog in het vaandel heeft staan en aan de normen voldoet. En daarvoor bestaan certificaten. Een van de vele gewilde 'diploma's' is het internationale ISO 14001 certificaat. Maar voordat deze feestelijk uitgereikt kan worden, moet een bedrijf de nodige processen doorlopen. Als het aan Limburg ligt gebeurt dit zonder bureaucratische omhaal, en wordt de ervaring tegelijk gebruikt om toe te werken naar een Vergunning op Maat. Of in de woorden van Rob Schaap, die het proces begeleidt: "Niemand zit te wachten op een papieren tijger."

 

Wit- en Bruingoed aardig op weg

Het gaat goed met het scheiden en inzamelen van wit- en bruingoed. Moest het systeem een jaar geleden nog helemaal van de grond komen, nu weet 85 procent van de Nederlanders wat een verwijderingsbijdrage is. Maar naast de successen zijn er nog genoeg zaken die verbetering behoeven en discussie oproepen. Vakblad Afval! bezocht op 19 november het 3e Nationaal Wit- en Bruingoedcongres in Nijmegen en vernam de stand van zaken.

 

Ontgroening van de afvalstoffenbelasting

Deze maand ging de Tweede Kamer akkoord met een wijziging in de afvalstoffenbelasting. De voorgestelde heffingswijze gaat echter voorbij aan de recyclingmogelijkheden op de stortplaats. Hierdoor wordt het doel, een vergroening van het belastingstelsel, volkomen voorbij gestreefd, vindt mr. Spermon.

 

Persbericht plaatst bedrijfstak in verkeerd daglicht

Is het vooral de transportsector die milieuovertredingen begaat? Natuurlijk niet, hoewel een recent persbericht van VROM die eenzijdige indruk wel wekt. Dit is TLN in het verkeerde keelgat geschoten.

 

Thema: transport & logistiek

 

'Goed Vervoerd' vermindert administratieve lasten

De administratieve lastendruk telt zwaar mee in de afvaltransport sector. Gelukkig wordt er met deze veelgehoorde klacht ook iets gedaan. De Commissie Administratieve Lasten laat zich adviseren door de werkgroep 'Goed Vervoerd'. Hierin zijn onder anderen Transport en Logistiek Nederland en de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen vertegenwoordigd. Deze hebben een aantal verbeteringen en vereenvoudigingen voorgesteld die de stijgende lastendruk een halt moeten toeroepen.

 

Het millenniumprobleem van de afvalsector

Terwijl de ťťn angstig en de ander hoopvol de aanstaande jaarwisseling afwacht, denkt de afvalbranche aan heel andere millenniumproblemen. Na lang soebatten gaan de provinciegrenzen voor brandbaar afval open, maar volgt tegelijk een forse verhoging van de stortbelasting. Voor de ontdoeners (bedrijfsleven en gemeente) kunnen de kosten stijgen met 30 procent. Maar bijna niemand lijkt zich dat te realiseren. Hoe millenniumproof is de afvalsector?

 

EfficiŽnte logistiek stelt de container centraal

Geesink wil een zo efficiŽnt mogelijk afval inzamel- en vervoerssysteem bieden, van voordeur tot verwerker. Inzameling en transport met ťťn en dezelfde container via willekeurig welk vervoermiddel is daarvan een belangrijke component. Mechanisering en automatisering spelen eveneens een grote rol in het concept van het Emmeloordse constructiebedrijf. Toch is het menselijk aspect in de inzameling onvervangbaar, omdat er altijd wel burgers of situaties blijven bestaan die om aangepast handelen vragen.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Nieuws uit de markt

Agenda

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV