Bericht:

Rubriek:

5 januari 2000

Verwijdering

AVM gaat beperken stortgasemissie onderzoeken

AVM heeft van de Novem een subsidie van 200 duizend gulden ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek naar het beperken van de emissies van methaan uit stortplaatsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de collega-bedrijven Afvalzorg Deponie en VAM en met de branchevereniging VVAV.

Zowel de VAM als de afvalverwerkingsinrichting Merwedehaven (AVM, onderdeel van de Proav) hebben al lange tijd last van omwonenden die klagen over stankhinder. De gemoederen kunnen daarbij hoog oplopen, vooral bij de AVM. Begin vorig jaar voerden verontruste inwoners uit de gemeente Sliedrecht, onder aanvoering van de wethouder van gezondheidszorg, actie voor sluiting van de stortplaats. Burgers en bedrijven vonden de stank 'ondragelijk'. De milieu-inspectie gelaste zelfs een tijdelijke sluiting van de stortplaats. Inmiddels is de situatie volgens de AVM aanmerkelijk verbeterd en zouden er nog maar enkele klachten per maand zijn. De werkgroep Derde Merwedehaven die de protesten coördineert is het hier niet mee eens. "Er zijn maandelijks nog honderden klachten van stankoverlast. Bij meting kunnen die klachten echter niet met 100% zekerheid worden teruggevoerd op de stortplaats, en dus worden ze ook niet aan de stortplaats toegerekend. Maar daarom bestaan de klachten wel en wij zijn er van overtuigd dat ze van de stortplaats komen, en niet van de vuilverbranding ernaast", aldus de heer Redelijkheid van de werkgroep. Inmiddels heeft de GGD een rapport uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat de gezondheidsklachten aanzienlijk zijn; groter dan in het Rijnmondgebied. Maar de klachten vormen geen belemmering voor het dagelijks functioneren. Aanbevolen wordt om maatregelen te nemen die de hinder tegen moet gaan en dat er metingen moeten worden verricht naar het gehalte aan gevaarlijke stoffen in de lucht.

Het nu aangekondigde onderzoek moet de haalbaarheid vaststellen van maatregelen die de uitstoot van methaan moeten reduceren bij een stortplaats die nog in exploitatie is, zoals bij de AVM het geval is. Men verwacht dat het project in juni 2000 zal zijn afgerond. De AVM begint haast te krijgen. Bij de aanleg is aan de gemeente Sliedrecht gegarandeerd dat de stortplaats in 2003 gesloten zou worden. Wethouder Verboom van Sliedrecht wil met geen dag aan die datum toornen. De AVM gaat er echter vanuit dat er vergunning wordt verleend tot uiterlijk 2017. Maar dan zullen de stankproblemen opgelost moeten zijn, want anders zal er geen politiek draagvlak in de Tweede Kamer zijn.


© Uitgeverij Noordhoek BV