Bericht:

Rubriek:

14 januari 2000

Inzameling

Blokker doet wel mee

De verwijderingsheffing voor kleine apparaten gaat nu definitief op 1 april 2000 in, maar geldt niet zoals oorspronkelijk voor alle apparaten.

Vanaf 1 januari moeten alle huishoudelijke elektrische apparaten worden ingezameld en gerecycled. De meeste aandacht is tot op dit moment uitgegaan naar het zogenaamde wit- en bruingoed. Ook gereedschappen, zoals elektrisch gereedschap en tuingereedschap, naai-,brei-, borduur- en lockmachines vallen eronder, evenals verwarmingsapparatuur (CV-ketels en gaskachels), warmwaterapparatuur (boilers) en ventilatoren. De financiering van de terugnameplicht door de leveranciers gebeurt door de verwijderingsbijdrage. Bij aankoop van een apparaat moet inmiddels een verwijderingsheffing worden betaalt. De structuur is opgezet door de NVMP en vrijwel iedereen doet er aan mee. Behalve Blokker. Die heeft bezwaar tegen sommige heffingen. Belachelijk noemt de woordvoerder bijvoorbeeld de verwijderingsheffing van f. 2,50 voor een reiswekker van nog geen vier gulden. Inmiddels heeft Blokker aardig zijn zin gekregen. De verwijderingsheffing geldt inmiddels alleen voor een geselecteerd en benoemd aantal apparaten. Toch heeft Blokker zich nog niet aangesloten. Men is positief gestemd, maar er moeten nog wat plooien worden gladgestreken Overigens wordt de verwijderingheffing voor kleine apparaten nog niet geheven. De detaillisten hebben tot 1 april uitstel gekregen omdat sommigen niet op tijd hun administratieve systemen, zoals de kassa's, op de heffing hadden ingesteld. Per maart 2000 wordt een voorlichtingsactie gestart.

Meer informatie: NVMP (teleffon 079-3531192)


Uitgeverij Noordhoek BV