Bericht:

Rubriek:

12 februari 2000

Bedrijfsnieuws

Eerste hoogleraar afvalmanagement

Nederland heeft sinds 1 januari een deeltijd hoogleraar Afvalmanagement.

Het International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) in Delft heeft hiervoor de heer ir. E.J. van Heugten benoemd op een nieuwe leerstoel. Hij zal zich met het onderzoek richten op het afvalbeheer in tweede en derde wereldlanden en vooral op het beheer in de grote stedelijke conglomeraties. Volgens van Heugten ligt het zwaartepunt van zijn onderzoek vooral op logistiek, financieel en milieu gebied. De leerstoel wordt gesponsord door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft, VROM en de NVRD. Het instituut trekt jaarlijks ongeveer 750 studenten uit de gehele wereld aan voor postacademiaal onderwijs en onderzoek. Het IHE richt zich vooral op de ontwikkeling van kennis en technologie voor water, milieu en infrastructuur in ontwikkelingslanden en industrieel ontwikkelende landen. Van Heugten is voor de overige tijd nog steeds hoofd Adviesgroep Afval en Energie bij Haskoning, alwaar hij in 1981 als adviseur in dienst is getreden.
Meer informatie: IHE telefoon 015-2151715


Uitgeverij Noordhoek BV