Bericht:

Rubriek:

25 februari 2000

Bedrijfsnieuws

Noord-Holland wil Afvalzorg privatiseren

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kiezen in principe voor privatisering van NV Afvalzorg, dat nu nog 100 procent eigendom van de provincie is. Over de meest gewenste vorm van privatisering bestaat nog geen duidelijkheid.

Liberaliseringstendenzen aan de ene kant en meer Rijksbemoeienis aan de andere kant hebben er voor gezorgd dat de provincie steeds minder verantwoordelijkheden heeft op afvalstoffengebied. De beleidsverantwoordelijkheid voor het storten en verbranden van afval wordt volgend jaar overgeheveld van de provincies naar het Rijk. GS van Noord-Holland trekken hieruit de conclusie dat er geen beleidsmatige redenen (meer) zijn om NV Afvalzorg in eigendom van de provincie te houden. Wanneer de statencommissie Milieu, Water en Groen zich positief heeft uitgesproken volgt onderzoek naar de gewenste vorm van privatisering. Daarna wordt een definitieve voordracht aan Provinciale Staten voorgelegd. De directie van Afvalzorg heeft verklaard zich in de procedure te kunnen vinden.


Uitgeverij Noordhoek BV