Bericht:

Rubriek:

27 maart 2000

bedrijfsnieuws

AVR kan Avira overnemen

De NMa heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde overname van Avira door AVR. Ook de gemeenten die nu de aandelen in bezit hebben, zullen in meerderheid hun aandelen verkopen.

De Nederlandse mededingingsautoriteit concludeerde dat door de overname niet een machtsconcentratie ontstaat die de markt zal verstoren. Overigens is ook door geen van de andere marktpartijen bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen overname. Beide ondernemingen overlappen elkaar met de activiteiten composteren, produceren van elektriciteit en warmte, verbranden van niet-gevaarlijk afval en het storten van niet-gevaarlijk afval. De regio's waarin die activiteiten worden uitgevoerd zijn echter verschillend. De NMa stelt in zijn besluit vast dat het niet uitgesloten is dat de markt voor het verbranden van niet-gevaarlijk afval nu een nationale is en waarschijnlijk op termijn zelfs een internationale. Daartegenover staat echter dat transportkosten van het afval en de vaak langdurige contracten met gemeenten het niet erg waarschijnlijk maken dat men elkaar op landelijk niveau gaat beconcurreren. AVR en Avira hebben samen een marktaandeel van 36,5 procent van de markt van brandbaar afval. Hoewel dat niet gering is, verwacht de NMa dat dit geen verstoring oplevert.


Uitgeverij Noordhoek BV