Bericht:

Rubriek:

3 maart 2000

verwijdering

Bagger kan oude vuilstort isoleren

De voormalige stortplaats in het Ilperveld is succesvol geïsoleerd en afgedekt met slib. Uit metingen blijkt dat in het grondwater onder de vuilstort en in de omliggende sloten nagenoeg geen verontreinigende stoffen weglekken.

Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een proefproject dat onder leiding van de NV Afvalzorg is uitgevoerd. De oude stortplaats werd afgedekt met een ruim één meter dikke laag verontreinigde bagger. Tijdens de proef werd ontdekt dat zware metalen in de bakkerspecie worden gebonden door eigen zwavelverbindingen. De uitkomst is van belang omdat bagger nog steeds voor grote problemen zorgt en Nederland met hoge verwijderingkosten opzadelt. Het proefproject in Ilperveld kostte 1,5 miljoen gulden, waarvan 1 miljoen is betaald door de Provincie Noord-Holland. De aanpak wordt door de Provincie omschreven als financieel en milieuhygiënisch aantrekkelijk voor de sanering van oude vuilstortplaatsen.


© Uitgeverij Noordhoek BV