Bericht:

Rubriek:

9 maart 2000

verwijdering

Brabant 'verliest' afval aan andere provincies

Evenals in 1998 is in Noord-Brabant 250.000 ton afval de provinciegrens overgegaan om daar te worden verwerkt. Als reden noemt Afvalsturing Brabant de lagere stort- en verbrandingstarieven in de andere provincies.

Het verschil met voorgaande jaren is wel dat het toen vooral om bouw- en sloopafval ging en nu om brandbaar bedrijfsafval. Omdat begin dit jaar de provinciegrenzen zijn opengesteld verwacht Afvalsturing Brabant dat de 'export' aan zal houden, ondanks dat de tarieven ook in deze provincie naar beneden zullen gaan. Opmerkelijk is verder dat in 1999 de hoeveelheid gestort afval met vier procent gestegen is, terwijl vijf procent minder gft voor compostering werd aangeboden. Dit laatste zou te wijten zijn aan de invoering van diftar in verschillende gemeentes, waardoor men meer thuiscomposteert.


Uitgeverij Noordhoek BV