Bericht:

Rubriek:

15 februari 2000

hergebruik

Helft sorteerzeefzand onverantwoord toegepast

Gezamenlijk onderzoek van de twaalf provincies toont aan dat ruwweg de helft van al het sorteerzeefzand gebruikt wordt op een manier die niet aan de regels voldoet.

Sorteerzeefzand komt vooral vrij uit containers gemengd bouw- sloopafval en mag niet gestort worden. Doordat het veel verontreinigingen bevat is slechts zo'n 15 procent direct geschikt voor hergebruik in bijvoorbeeld wegfunderingen. De overige 85 procent zou daartoe eerst een wasbehandeling moeten krijgen. Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat dat maar in de helft van de gevallen gebeurt. De andere, verontreinigde, helft kan dus flinke milieuschade berokkenen. Reden voor de provincies om een strenger handhavingsbeleid te gaan voeren. Maar ook gemeentes kunnen veel alerter zijn bij het afgeven van bouw- en sloopvergunningen en veel actiever controleren, aldus de Provincie.


Uitgeverij Noordhoek BV