Bericht:

Rubriek:

17 maart 2000

bedrijfsnieuws

HVC komt glorieus door MER

De NV Huisvuilcentrale in Alkmaar heeft de MER-evaluatie uitstekend doorstaan. De provincie legde geen aanvullende eisen op.

Bij de aanvang van de bouw van de centrale in 1992 werd in de milieuvergunning opgenomen dat na een aantal jaren opnieuw een MER uitgevoerd zou moeten worden om de verwachte milieueffecten volgens de MER uit 1992 te vergelijken met de werkelijke situatie. Deze evaluatie is nu uitgevoerd en de Provincie Noord-Holland concludeert dat het meest milieuvriendelijke alternatief lijkt te zijn bereikt. Bovendien zijn door een "permanente drang tot innovatie en de zeer efficiŽnte bedrijfsvoering de milieueffecten significant lager dan in de oorspronkelijke MER was geprognosticeerd. Opvallend zijn de lage belasting naar de lucht, de doorzettoename en het hoge hergebruik van de reststoffen.."


© Uitgeverij Noordhoek BV