Bericht:

Rubriek:

3 maart 2000

inzamelen

HVN wil bielzeninzameling op hoger plan brengen

Westwoude Holding en AVR Afvalverwerking hebben samen Houtverwerking Nederland (HVN) opgericht. Men wil groot behandeld hout, zoals bielzen en beschoeiing hout, inzamelen en gaan verwerken tot energiedragers.

De twee bedrijven werken al een jaar samen om voor verduurzaamd hout de mogelijkheden voor inzameling en verwerking te onderzoeken. Verduurzaamd hout vormt een zware belasting voor het milieu bij het storten of verbranden in een AVI. Op dit moment kan HVN alleen voor hout dat met creosootolie is behandeld een afzet vinden. In de nabije toekomst zal dat waarschijnlijk ook voor gewolmaniseerd hout gevonden gaan worden. Binnenkort zullen in Nederland zeven inzamelpunten komen, waaronder bij de AVR, G.P. Groot en Houtverwerking Limburg. Hout met een lengte van meer dan twee meter heeft de voorkeur, omdat dat de transportkosten aanzienlijk reduceert. HVN sorteert het hout en daarna wordt het op transport gezet naar Zweden. Want het hele concept is ontwikkeld rondom een exclusief contract met Svenska Slipers. Daar staat een gigantische shredder die de bielzen versnippert en die worden vervolgens omgezet in energiedragers. De Zweedse overheid stimuleert zoals bekend de biobrandstoffen om de CO2-reductiedoelstelling te halen. Later wil HVN zich ook gaan richten op schoon hout. Maar dat is toekomst, want op dit moment wordt het bedrijf nog voornamelijk vanuit de twee moederbedrijven aangedreven.


Uitgeverij Noordhoek BV