Bericht:

Rubriek:

14 maart 2000

Communicatie

NIDO introduceert Sprongprijs 2000

Aan de hausse van prijsvragen, certificaten en andere luchtige manieren om goed gedrag te belonen, is vorige maand de Sprongprijs 2000 toegevoegd.

Het is een prijs voor het beste voorstel om een sprong naar duurzame ontwikkeling te realiseren. Het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) nodigt iedereen uit om programmavoorstellen in te dienen. Er is sprake van een sprong als op een bepaald terrein een zodanige trendbreuk ontstaat dat economische groei structureel gekoppeld raakt aan een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving. Inzendingen zullen onder meer worden beoordeeld op de relevantie van de beoogde trendbreuk, het effect ervan op duurzame ontwikkeling en de mate waarin het programma te operationaliseren is. Het winnende programma wordt onder verantwoordelijkheid van NIDO in uitvoering genomen. De kosten mogen maximaal 1 miljoen gulden bedragen. De inzendingstermijn sluit op 12 mei. De winnaar wordt op 12 oktober bekendgemaakt.
Info : (020) 670 77 00


Uitgeverij Noordhoek BV