Bericht:

Rubriek:

23 maart 2000

bedrijfsnieuws

PROAV tijdelijk financieel gesteund

De Provincie Zuid-Holland heeft een kredietgarantie voor een half jaar verstrekt aan de PROAV. Met de kredietgarantie van vijftien miljoen gulden hoopt de Provincie dat het bedrijf over het financiŽle dieptepunt heen getrokken kan worden.

De Dordtse afvalverwerker is in de problemen gekomen omdat het afvalaanbod sterk is teruggelopen. De afvalstoffenheffingen die begin dit jaar zijn opgelegd spelen het bedrijf parten. Bovendien mag de PROAV geen brandbaar afval storten in de Derde Merwedehaven in verband met stankproblemen voor omwonenden. Ook hierdoor loopt het bedrijf inkomsten mis. Het komend halfjaar zal een herstructurering plaatsvinden en daarna hoopt de PROAV weer op eigen benen te kunnen staan. Overigens heeft de Afvalinrichting Merwedehaven bewoners van Dordrecht en Sliedrecht uitgenodigd voor een drietal inloopdagen. De stortplaats is al tijdenlang onderwerp van discussie en kritiek. Vooral de bevolking van Sliedrecht uitte vorig jaar een ware klachtenregen over stank en gezondheidsproblemen. Op dit moment buigt de provincie zich over een aanvraag van AVM voor een verlengde vergunning tot 2017. Diverse gezondheidsonderzoeken zullen ondertussen moeten uitwijzen of de ervaren overlast daadwerkelijk is toe te schrijven aan de stortplaats. De vele negatieve publiciteit is voor AVM aanleiding geweest om blijk te geven van goed nabuurschap.


© Uitgeverij Noordhoek BV